Deel

Gras

Nutramon KAS, onovertroffen effectief op grasland

In recente proeven op zand en kleigrasland blijkt kalkammonsalpeter beter te werken dan spaakwielinjectie van alternatieve vloeibare meststoffen zoals Anasol, ureum en urean. De drogestof opbrengst en eiwitopbrengst is hoger. Kalkammonsalpeter blijft daarmee de beste keuze voor de graslandbemesting.

Hogere opbrengst met Nutramon-KAS

Spaakwielinjectie van Anasol en urean op zandgrasland geeft 16-18% lagere opbrengst over 4 sneden.

Op kleigrasland geeft spaakwielinjectie (sportveldtype) van vloeibare stikstofmeststoffen zoals ammoniumnitraat, ureum en urean 6% lagere droge stof opbrengst en 13% lagere eiwitopbrengst over 4 sneden.

Verklaring betere werking KAS

De verklaring voor de betere werking is dat kalkammonsalpeter zoals Nutramon-KAS (27 N + 4 MgO) voor de helft uit nitraatstikstof bestaat en de helft uit ammoniumstikstof. Stikstof in de vorm van nitraat kan het gewas direct opnemen. Het geeft geen vertraging van de groei. Planten nemen met name nitraat op voor de groei.

Andere stikstofvormen zoals ammonium-stikstof en ureum-stikstof zoals in urean, Anasol, Entec en ureum moeten eerst omgezet worden. Dit kost tijd en hierdoor kan vertraging van de groei optreden. In de bodem is ammonium-stikstof niet mobiel, het stroomt niet naar de wortels toe, nitraatstikstof wel.

Stikstofverliezen voorkomen
Bij bovengrondse toepassing kunnen bij meststoffen met ureum flinke ammoniakverliezen optreden. Dit is niet het geval bij nitraatstikstof. Dit is alleen gevoelig voor uitspoeling. Verlies voor het gewas treedt echter alleen op als het buiten het bereik van het gewas uitspoelt. Vaak wordt de uitspoeling van nitraatstikstof overschat.

Sterke punten Nutramon-KAS 

  • Bewezen zeer efficiënte, onovertroffen stikstofbenutting
  • Hoge productiviteit in vele gewassen en toepassingen
  • Optimale verhouding tussen ammoniumstiktof en nitraatstiktof
  • De nitraatstikstof geeft een directe en betrouwbare werking in het gewas

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting