Deel

Gras

Minder gras met vloeibare meststoffen

​Lagere opbrengst en lager eiwitgehalte bij spaakwielinjectie op zandgrasland
Spaakwielinjectie van vloeibare meststoffen gaf in 2008 op twee zandgrasland percelen een lagere opbrengst en eiwitproductie dan kalkammonsalpeter, zo wijst onderzoek van Altic uit. Anasol en urean gaven 16-18% lagere opbrengsten. Alleen vloeibare ammoniumnitraat scoorde ongeveer gelijk aan kalkammonsalpeter.

Welke meststoffen zijn vergeleken?
Kalkammonsalpeter werd vergeleken met vloeibare ammoniumnitraat (18% N), Anasol (15% N), Urean (30% N) en NTS (27% N).
De werking van de meststoffen is over 4 sneden bepaald. De N-giften waren resp. 100 N, 70 N, 60 N en 40 N. De mogelijke verschillen door zwavel zijn geëlimineerd door een extra zwavelbemesting bij alle objecten.

Spaakwielinjectie geeft lagere opbrengsten
Grafiek 1 Opbrengstdaling bij spaakwielinjectie van vloeibare meststoffen op zandgrasland tov KAS (kg ds/ha over 4 sneden)

Grafiek 2 Opbrengstdaling bij spaakwielinjectie vloeibare meststoffen op zandgrasland tov KAS in kg ds/ha in de eerste snede

De opbrengstdaling ten opzichte van kalkammonsalpeter in % 
Opbrengstdaling in kg ds/ha
MeststofEerste snedeVier sneden
NH4NO30.030.01
Anasol0.110.16
Urean0.120.18
NTS0.040.08
 

Conclusies:
Kalkammonsalpeter geeft in alle sneden de beste resultaten.

  • Spaakwielinjectie van Anasol en urean geeft een aanzienlijke opbrengstdaling van 16 – 18 %.
  • Zowel de opbrengst als de eiwitproductie van deze producten blijven flink achter bij KAS.
  • Vloeibare ammoniumnitraat geeft gelijkwaardige resultaten als KAS, maar is aanzienlijk duurder in aanschaf.

Bron: Altic onderzoek 2008

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting