Deel

Gras

Strooien kunstmest-N op gras beter dan injecteren

Injectie van vloeibare stikstofkunstmest met een spaakwielbemester in grasland op zandgrond zorgt voor een lagere drogestof- en eiwitopbrengst dan het strooien van korrelkunstmest in de vorm van kalkammonsalpeter (KAS). Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen UR Livestock Research.

In het onderzoek is KAS vergeleken met vloeibare ammoniumnitraat, urean en ureum. Blijvend grasland op zandgrond werd bij oplopende stikstofniveaus (70, 50, 40 en 30 kg N/ha voor de 1e t/m 4e snede) bemest met ammoniumnitraat in korrelvorm (KAS) en met vloeibare meststoffen ammoniumnitraat, urean en ureum.

Een totale gift van 190 kg stikstof per ha op jaarbasis in de vorm van KAS resulteerde in een drogestofopbrengst van 15,9 ton per ha. Bij de injectie van vloeibare meststoffen was de opbrengst 4% lager, namelijk gemiddeld 15,3 ton per ha. Vergeleken met KAS was de eiwitopbrengst 9% lager, 2,15 ton per hectare in plaats van van gemiddeld 2,37 ton. De schijnbare stikstofbenutting was met KAS 81% en bij injectie 63% (min 22%).

Korrels geven gelijkmatige bemesting
Met een spaakwielbemester wordt de vloeibare meststof zeer plaatselijk in de grond gebracht. De vlakverdeling is niet optimaal.
Bij het strooien van KAS zijn de korrels goed verdeeld over het totale oppervlak. Injecteren in plaats van strooien lijkt wel te kunnen leiden tot vastlegging van meer stikstof in de bodem. De resultaten betekenen voor de praktijk dat bij injectie van stikstofkunstmest rekening gehouden moet worden met een opbrengstdaling. Ook eerdere proeven gaven lagere resultaten voor injectie.

Effect in praktijk sterker
De in de proef gebruikte spaakwielbemester wijkt af van de machines die in Nederland op grasland worden gebruikt. In de proef stonden de injectie-elementen veel dichter bij elkaar dan gebruikelijk bij de machines voor grasland. Waarschijnlijk zijn de resultaten met een praktijkmachine door de slechtere verdeling nog lager.

Bron: Resultaten kunstmestinjectie 2009, zandgrond.
Herman de Boer, Divisie Veehouderij, Animal Sciences Group (Wageningen UR), Lelystad

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting