Deel

Kunstmest

Beter bemesten met Nutramon KAS

Nutramon KAS is de kalkammonsalpeter van OCI Agro. Het is de meest klimaatvriendelijke op de markt. Agrariërs kunnen de gegevens van Nutramon KAS gebruiken voor de officiële berekening van hun eigen CO2-voetafdruk. Bovendien heeft de meststof een efficiënte, onovertroffen stikstofbenutting en uitstekende strooieigenschappen.

Hoge productiviteit
Kalkammonsalpeter (KAS) heeft is een minerale meststof met een voorspelbare werking. Het levert de agrariër een hoog rendement met een geringe onzekerheid. De sterke punten van Nutramon KAS zijn:

 • Bewezen zeer efficiënte, onovertroffen stikstofbenutting
 • Breed toepasbaar
 • Hoge productiviteit in vele gewassen en toepassingen
 • Optimale verhouding tussen ammoniumstikstof en nitraatstikstof (50:50)
 • De nitraatstikstof geeft een directe en betrouwbare werking in het gewas
 • Zeer geringe ammoniakverliezen
 • Beperkte bodemverzuring

Meest klimaatvriendelijk
Nutramon KAS is de kalkammonsalpeter met de laagste CO2-voetafdruk. Bij de normale productie van stikstofkunstmest komen CO2 en lachgas vrij. Lachgas heeft een sterk negatief effect op het klimaat. Bij de fabrieken van OCI Agro zijn specifieke technologieën geïnstalleerd die de emissie van lachgas en van fijnstof tot nul reduceren. Ook het energieverbruik is erg efficiënt. In het verleden ontving OCI Agro zowel in 2008 als in 2013 daarvoor de Responsible Care-prijs van de VNCI.

CO2_emissie_productie_kas.jpg
CO2-emissie bij de productie van KAS

De CO2-footprint van Nutramon KAS is als eerste gecertificeerd. Het is nu de groenste KAS van Europa. In de ketenanalyse van de agrarische productie in Nederland, leidt de emissiewaarde van Nutramon tot een significante verlaging van de carbon footprint van Nederlandse producten.

Uitstekende strooieigenschappen
Nutramon KAS is herkenbaar aan de oranje korrel, een garantie voor kwaliteit. Het is egaal te verdelen over het land. Hierdoor maakt het gehele gewas een gelijkmatige groei door en krijgt het een egale samenstelling. Nutramon KAS heeft uitstekende strooieigenschappen zoals:

 • Zeer breed strooibaar (zie onderstaande tabel)
 • Ook bij lage stikstofgiften goed strooibaar
 • Weinig windgevoelig (zie onderstaande grafiek)
 • Sterke, ronde en harde korrels
Stortgewicht en korreldiameter
KenmerkNutramon KASKASUreum gegranuleerdUreum geprild
Stortgewicht (kg/m3)1040970-1070700-800700-800
Gemiddelde korreldiameter (mm)3.63.2-3.93-3.52.5-3.5

Nutramon_kas_windsnelheid.jpg
Nutramon KAS geeft ook bij een windsnelheid van 4 m/s een goed strooibeeld.
Zie het strooibeeld bij een werkbreedte van 24 meter.

Bronnen
Brentrup, F. & Pallière, C. (2008). GHG emissions and energy efficiency in European nitrogen fertiliser production and use.
EFMA. Emission data fertiliser production 2007/2008.
OCI Agro

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
 •  *
 •  *
 •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting