Deel

Kunstmest

Voldoende voedsel dankzij kunstmest

Kunstmest speelt een cruciale rol bij de uitdagingen van de 21e eeuw: het voeden van de wereld en bescherming van het milieu. De verwachting is dat de wereldbevolking in 2050 nog verder is toegenomen, naar 9 miljard. Die monden moeten allemaal gevoed worden. Daarnaast is het zaak om onze landbouwkundige prestaties voortdurend af te zetten tegen de druk op het milieu. De rol van minerale meststoffen is daarbij van doorslaggevend belang, omdat ze het efficiënt gebruik van landbouwgrond mogelijk maken.

De wereldbevolking voeden
In Nederland is vanaf de jaren zestig de hoeveelheid landbouwbrond sterk afgenomen. Dus moesten de boeren steeds zorgvuldiger met de beschikbare grond omgaan. Organische mest is onmisbaar om de bodemvruchtbaarheid en mineralisatie op lange termijn te waarborgen. Maar het is de combinatie met minerale meststoffen die landbouwgrond rendabel maakt. De Nederlandse boer blijkt goed in het vinden van het optimum tussen het gebruik van organische mest en kunstmest. Hierdoor kan deze meer graan, meer groenten, meer vlees en meer fruit produceren op minder grond.

Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft inmiddels dankzij kunstmest, zo liet de FAO berekenen. Maar het is nog steeds de dagelijkse uitdaging van miljoenen boeren over de hele wereld om voor voldoende voedsel te zorgen. Een groeiende wereldbevolking betekent dat de voedselproductie met nog eens 70% moet stijgen voor 2050. En dat terwijl de hoeveelheid landbouwgrond afneemt. Om deze uitdaging het hoofd te kunnen bieden, is verdere stijging van opbrengst en kwaliteit door de inzet van kunstmest nodig.​

bevolking_landbouwgrond.png
De bevolking stijgt maar de beschikbare landbouwgrond is beperkt

Klimaatverandering inperken
Het is zaak om onze landbouwkundige prestaties voortdurend af te zetten tegen de druk op het milieu. Ammoniakemissies naar de lucht moeten worden beperkt, net als nitraatuitspoeling naar het grond- en oppervlaktewater. Het energieverbruik van Europese meststoffabrieken wordt al decennia lang teruggebracht en bevindt zich momenteel bijna op het technologische minimum.

Het blijft echter onvermijdelijk dat het produceren, transporteren en gebruiken van kunstmest bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen, met name koolstofdioxide (CO2) en lachgas (N2O). Daar staat tegenover dat kunstmest noodzakelijk is om bossen en graslanden te beschermen tegen omzetting tot landbouwgrond. De herbestemming van grondgebruik alleen al is verantwoordelijk voor 12% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

Via een analyse van de levenscyclus van meststoffen wordt de uitstoot en opname van broeikasgassen vastgesteld. Verschillende soorten stikstofmeststoffen hebben verschillende CO2-voetafdrukken. Zo zijn de CO2-footprints van kalkammonsalpeter (KAS) en ammoniumnitraat (AN) over de hele cyclus lager dan die van urean en ureum. En door de lagere N-efficiëntie van ureum te compenseren met een hogere dosering van zo’n 15% wordt het verschil zelfs nog duidelijker.

vergelijking_co2-uitstoot.png
Vergelijking CO2-uitstoot van verschillende soorten meststoffen

De CO2-footprint van Nutramon KAS is als eerste CO2-gecertificeerd en officieel de klimaatvriendelijkste van Europa. De nieuwste technologieën zorgen ervoor dat er gedurende de productie bijna geen broeikasgassen meer vrijkomen. Het is nu met afstand de groenste KAS met de laagste CO2-voetafdruk van Europa. In de ketenanalyse van de agrarische productie in Nederland, leidt de emissiewaarde van Nutramon KAS tot een significante verlaging van de CO2-footprint van Nederlandse producten.

De gouden regel
Hoewel minerale meststoffen onmisbaar zijn, is een zuinig gebruik nodig vanuit de perspectieven klimaatverandering en ecologie. De gouden regel voor het toepassen van minerale meststoffen is gelukkig eenvoudig. Gebruik het juiste product in de juiste hoeveelheid, op de juiste plek en op het juiste moment. Meststoffen met een betrouwbaar afgifteprofiel die met precisie kunnen worden gebruikt, verminderen bovendien de verliezen en verhogen de opname door planten.

Bronnen
Fertilizers Europe. Intelligente landbouw heeft de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting