Deel

Aardappel

Let goed op mengvolgordes bij toepassing vloeibare meststoffen

Bestrijding van rhizoctonia in aardappelen is prima uit te voeren met Amistar (of Subliem) in een rijentoepassing. Bijkomend voordeel is dat gelijktijdig vloeibare meststoffen als polyfosfaat (APP) of N-xt Fertiphos kunnen worden mee gedoseerd. Per product gelden wel verschillende mengvolgordes.

Belangrijke algemene aandachtspunten bij deze combinatietoepassing: zorg altijd eerst voor voldoende water in de tank. Let daarnaast ook goed op de temperaturen van de vloeistoffen. Bij een warmere temperatuur van zowel het water als de meststoffen zal het mengen beter gaan.

Bij een dosering van 60 liter APP geldt als richtlijn minimaal 180 liter water te gebruiken (= 240 liter spuitvloeistof). Gebruik maximaal 80 ltr APP per hectare (én minimaal 240 liter water). Het soortelijke gewicht van APP is 1,4. Om ontmenging te voorkomen is het raadzaam om eerst de APP goed op te lossen en vervolgens Amistar pas toe te voegen op de pootmachine en niet een lange tijd gemengd te laten staan. Laat daarom ook tijdens pauzes de pomp draaien. Om het risico op uitzakken en verstoppingen zo laag mogelijk te houden is voldoende pompcapaciteit nodig (richtlijn: minimaal 45 liter water per minuut).

Bij de toepassing van N-xt Fertiphos wordt de volgende mengvolgorde geadviseerd: eerst water vullen en roeren tot minimaal 100 liter, daarna Amistar, vervolgens de Fertiphos toevoegen en tot slot de hoeveelheid water afvullen tot het gewenste totaal. Gebruik bij Fertiphos een mengverhouding van minimaal 1:1 met water, met een voorkeur voor minimaal 250 liter spuitvloeistof per ha. De dosering Fertiphos is 80-115 liter per ha. (20-30 kg P2O5).

NB: vanwege de etiket-eisen is er dit jaar nauwelijks/geen mogelijkheid voor toepassing van Subliem. Belangrijk aandachtspunt bij Amistar is de afstelling van de spuitdoppen: maximaal 1 dop gericht op de vallende aardappel.

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting