Deel

Bemesting

Functioneren alle drains?

In de wintermaanden is het zaak de afwatering van de percelen goed op orde te hebben. Het is bovendien de beste tijd drains te controleren en, indien nodig, door te spuiten. Het advies is om dit 4-5 jaar na aanleg voor de eerste keer te doen.
Vaak zijn de (plekken op) percelen al wel bekend waar het water minder makkelijk weg wil. Dit kan het gevolg zijn van bodemverdichting maar ook van een slecht functionerende drain. Is dit laatste het geval, dan is het reinigen van de drain een alternatief.

Bodemverdichting in de ondergrond als gevolg van bijvoorbeeld verkeerd bandengebruik en/of te zware machines zijn vaak de oorzaak van problemen met de afwatering. Dergelijke problemen los je niet op met het doorspuiten van de drains. Kijk dus eerst in de grond wat er met het water gebeurt. Controleer ook of de drains na een flinke bui regen goed lopen. Onnodig drains doorspuiten leidt tot schade.

Is de bodem in orde, dan kan een slecht werkende drainage het gevolg zijn van:

  • Een verstopte of geknikte eindbuis; vaak zit de verstopping in de eerste meters van de drain.
  • Verstopping van de gaatjes in de buis en/of de omhulling (bijvoorbeeld door ijzerafzetting of gronddeeltjes).
  • Vervuiling van de drainbuis door gronddeeltjes, wortels, etc.
  • Geknikte drainbuis (luchtinsluiting) door verzakking of verkeerde aanleg.

Voor percelen met ijzerrijk water is het advies om jaarlijks door te spuiten, de eerste keer 3 jaar na aanleg. In alle andere gevallen is het advies pas tot doorspuiten over te gaan als de drain na een flinke regenbui niet meer doorloopt.

Aandachtspunten bij doorspuiten drains:

  • Beperk de druk om schade aan de buis en omliggende grond te voorkomen; hanteer een maximale druk aan de spuitkop van 10 bar. Doordat er drukverlies in de slang optreedt, moet de druk bij de pomp hoger zijn. Hoeveel drukverlies er optreedt hangt af van de lengte van de slang en de hoeveelheid water.
  • Gebruik veel water (>70 liter/minuut) en een hoge invoersnelheid.
  • Trek bij veel weerstand de slang enkele meters terug en voer dan opnieuw in.

Als het veel moeite kost om de drain door te spuiten, is het effect vaak slechts tijdelijk. Het is dan beter de buis te vervangen.

Bron: OCI

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting