Deel

Bemesting

Check oorzaak wateroverlast voordat u drains doorspuit

​Problemen met wateroverlast kunnen verschillende oorzaken hebben. Alleen als de slechte waterafvoer het gevolg is van een minder goede drainfunctie, dan is het reinigen van de drain zinvol. 

​​Bodemverdichting in de ondergrond of een ploegzool zijn vaak de oorzaak van problemen met de afwatering. Dergelijke problemen zijn niet met het doorspuiten van drainage op te lossen. Kijk dus eerst in de grond wat er met het water gebeurt.

Oorzaken slechte drainage
Als de bodem in orde is, kan een slecht werkende drainage het gevolg zijn van:

 • Verstopte of geknikte eindbuis
 • Verstopping van de gaatjes in de buis en/of de omhulling (bijvoorbeeld door ijzerafzetting of gronddeeltjes)
 • Vervuiling van de drainbuis door gronddeeltjes, wortels, etc.
 • Geknikte drainbuis (luchtinsluiting) door verzakking of verkeerde aanleg.

Heeft u te maken met ijzerrijk water, dan is het advies om jaarlijks door te spuiten. In alle andere gevallen kunt u beter eerst controleren of de drains na een flinke bui regen goed lopen. Onnodig drains doorspuiten leidt tot schade.

Aandachtspunten bij drains doorspuiten

Tips voor het doorspuiten:

 • Maximale druk aan de spuitkop 10 bar. Doordat er drukverlies in de slang optreedt, moet de druk bij de pomp hoger zijn. Hoeveel drukverlies er optreedt hangt af van de lengte van de slang en de hoeveelheid water.
 • Gebruik veel water (>70 liter/minuut) en een hoge invoersnelheid.
 • Ondervindt u veel weerstand, trek dan de slang enkele meters terug en voer dan opnieuw in.
 • Als het veel moeite kost om de drain door te spuiten, is het effect vaak slechts tijdelijk. U kunt dan beter de buis vervangen.​

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
 •  *
 •  *
 •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting