Deel

Bemesting

Kijk terug en vooruit voor een betere bodem

Nu de meeste gewassen van het veld zijn en de percelen langzaamaan weer gereedgemaakt worden voor het nieuwe teeltjaar, is het een goed moment om nog eens terug te kijken naar de teelten dit jaar. Welke zaken gingen goed en welke hebben voor komend seizoen aandacht en misschien nog een extra stukje werk nodig.
In deze tip wordt iets meer verteld over een van de belangrijkste onderdelen van het telen van gewassen: “de bodem”. De bodem is de basis van ons bedrijf en met een goede bodem zijn gewassen vele malen weerbaarder voor de grillen van de natuur. Maar welke problemen en uitdagingen hebben we op dit moment met de bodem en welke mogelijke oplossingsrichtingen kunnen we daarvoor inslaan?

Problemen op percelen tonen zich vaak grillig en zijn afhankelijk van het seizoen. Ga voor uzelf nu eens na waardoor uw bodem gerelateerde problemen worden veroorzaakt en op welke manier ze zo goed mogelijk zijn te beperken of zelfs te voorkomen. Wat kan bijvoorbeeld met bemesting worden opgelost en wat kan er deze winter worden gedaan om problemen in de komende teelt te beperken. Met bemesting worden overigens vaak problemen die dieper in de bodem spelen gemaskeerd en enigszins aan het oog onttrokken.

Analyse op vrijlevende aaltjes
Op percelen met groeiproblemen door wisselende bodemsamenstellingen is het de moeite waard eens een analyse op vrijlevende alen uit te laten voeren. Zeker op zanderige gedeelten kunnen deze  sneller een probleem vormen dan op plekken waar de grond wat zwaarder is. Ga vervolgens met de analyseresultaten aan de slag voor mogelijke oplossingsrichtingen.
Verder is het natuurlijk ook van belang om zaken als afwatering en vlakligging van een perceel scherp in de gaten te houden. Wanneer een perceel niet goed of onregelmatig afwatert, dan is dit, ook in de winterperiode, zeer nadelig voor bijvoorbeeld de structuur en de latere opwarming van de grond. Is er op dit moment of tijdens een lange winterwandeling een plas zichtbaar op het veld, denk dan eens na over het graven van een greppel om het overtollige water kwijt te raken.

Groenbemester indicator bodemproblemen
Niet alleen de hoofdteelt van afgelopen teeltseizoen, maar ook de groei van een groenbemester is een goede indicator van de verschillende groeiomstandigheden binnen een perceel. Zijn er nu ineens grote verschillen in groei zichtbaar of is er die ene hoek die niet wil doorgroeien, trek dan eens een plant uit en bekijk de wortels. Is deze plant bijvoorbeeld bladrammenas en is er sprake van een korte of vertakte wortel, dan kan dit duiden op een verdichting of een alenprobleem op die plek.

Hoe de groeiomstandigheden ook waren of zijn, uiteindelijk geldt dat een schop het beste meetinstrument is om meer van de bodem te weten te komen en hoe deze is opgebouwd. Als er een profielkuil wordt gegraven, let dan op de volgende zaken. Hoe diep is de bouwvoor? Wat voor zand/veen/leem zit er in de ondergrond? En hoe veel moeite kost het om door de grond heen te scheppen. Kost dit veel moeite, dan zal een plantenwortel ook moeite moeten doen.
Als laatste en belangrijkste tip geldt, mocht u er niet meer uitkomen of op problemen stuiten waar u zelf ook geen antwoorden op kan vinden, schroom dan niet om een expert in te schakelen. Samen met hem/haar kunt u dan op zoek gaan naar de beste oplossing om uw bodem en daarmee uw gewassen een goed en voorspoedig komend teeltjaar te laten ervaren.

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting