Deel

Ui

Bekijk nu uw bodem: een investering voor komend jaar

Velen van u hebben de afgelopen winter een bemestingsplan gemaakt. Op basis hiervan moeten de gewassen voldoende voedingsstoffen tot hun beschikking hebben. Door het extreme weer van de afgelopen tijd (veel neerslag, soms plotselinge hitte) ‘tekenen’ veel gewassen. Nader onderzoek leert dat het regelmatig geen kwestie is van een onvoldoende voorraad van voedingsstoffen in de bodem, maar van het simpele feit dat het gewas de voedingsstoffen niet kan opnemen. Bodemprofiel en waterhuishouding zijn niet in orde; extreme (weers)omstandigheden als veel neerslag en extreme hitte kunnen niet meer opgevangen worden. Steek daarom nu eens een schop in de grond op probleemplekken en doe daar uw voordeel mee richting volgend teeltseizoen.

Om de profiel- en waterhuishoudingsproblemen te illustreren is een paar weken geleden in het kader van Topbodem een perceel zaaiuien in de Flevopolder nader onderzocht. Het perceel (25% lutum, 2,5-3uien_beeldwortelstelsel.jpg% organische stof, voorvrucht wintertarwe en stro gehakseld, 17 ton vast rundveemest in najaar 2015) begon na de hitte eind juli strooksgewijs geel te verkleuren, terwijl de bemesting in de basis prima in orde was en ze er steeds frisgroen bijstonden. Twee profielkuilen lieten duidelijke verschillen zien. Daar waar het gewas nog goed van kleur is, vinden we een rulle bovenlaag en op 18 cm een iets compactere laag met minder poriën (foto links). In deze laag is zichtbaar nog stro aanwezig, al is dit al goed op weg in het verteringsproces door de zwarte verkleuring. De wortels weten zich wel een weg te vinden door deze laag. De wortels bevinden zich nog op een diepte van 32 cm. Op 40 cm is een zandlaag waar nog ruim voldoende vocht aanwezig is. De wortels profiteren van dit vocht. De kuil gemaakt in het mindere bed (foto rechts) laat opvallende verschillen zien. Er is op 30 cm stro terug te vinden wat duidelijk minder goed verteerd is. Vanaf 10 cm is de grond al compact en laat een lichte blauwverkleuring van de klei zien. In deze kuil is de verdichte laag ook duidelijk dikker. De beworteling stopt hier op 18 cm en kan niet meer bij het aanwezige vocht. Het ontstane tekort is met een aanvullende bladbemesting niet eenvoudig weg te werken. Het is moeilijk om voldoende voedingsstoffen via het blad op te laten nemen en de uien die wel goed groeien krijgen te veel.

De conclusie is dan ook dat er geen probleem is door een tekort aan voedingsstoffen, maar de plant is niet in staat om ze op te nemen. Het belangrijkste advies: Maak in februari niet alleen uw bemestingsplan, maar maak ook een profielkuil die u vertelt wat de bodemconditie is. Op deze pagina kunt u zien hoe u de bodem op een eenvoudige manier kunt beoordelen ​en welke aandachtspunten er zijn.

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting