Deel

Aardappel

Laat u goed adviseren als u kiest voor vloeibaar fosfaat

In deze tijd van bemestingplannen maken, moeten er tegenwoordig ook veel keuzes worden gemaakt. Zo is bijvoorbeeld door de wetgever een krappe toepassing van fosfaat aan gewassen voorgeschreven. Om dit zo effectief mogelijk in te zetten heeft u de keuze uit verschillende fosfaatvormen. Laat u, om problemen bij toediening te voorkomen, goed informeren als u kiest voor fosfaat in vloeibare vorm.

Al vele jaren daalt de gemiddelde fosfaattoestand in de kleigebieden. Veel percelen zitten tegenwoordig al in de lage fosfaattoestand met een Pw lager dan 36. Bovendien is fosfaat vrij immobiel in de grond.
Voor fosfaatbehoeftige gewassen, of matig wortelende gewassen zoals aardappelen, moeten daarom keuzes worden gemaakt welke fosfaatmeststof de voorkeur heeft en in welke vorm. Breedwerpig in de vorm van een korrelmeststof (bijvoorbeeld 26-14-0 of 23-23-0) of als granulaat of in vloeibare vorm bij het poten in de veur. Als het gaat om efficiency heeft de rijentoepassing de voorkeur. Voor wat betreft de vorm is er bij de vloeibare vorm tegenwoordig veel keuze. De afgelopen jaren hebben ons wel geleerd dat de ene vloeibare variant de andere niet is. Door onjuiste toepassing en afstelling en niet geschikte pompsystemen waren er diverse problemen. Laat u daarom vooraf door de leverancier vooral goed informeren over de aandachtspunten van het toepassen. Dit kan veel ellende voorkomen.

De keuze in welke vorm het fosfaat uiteindelijk wordt gegeven, wordt grotendeels bepaald door het pootsysteem en hoe de pootmachine is uitgerust. Is er geen mogelijkheid voor toediening in de rij, en wilt u toch vers fosfaat geven, dan blijft alleen een korrelvorm met de kunstmeststrooier over.

Ook spuitinrichting op pootmachine moet worden gekeurd
Denkt u eraan dat als uw pootmachine is uitgerust met een spuitinrichting met spuitdoppen dat deze ook als spuit gekeurd moet worden door SKL. Dit moet gebeuren binnen 3 jaar na aanschaf van de machine. Is de spuitboombreedte op de pootmachine kleiner dan 3 meter dan volstaat een keuring van 1 x per 6 jaar. Is de spuitboombreedte 3 meter of meer, dan geldt een keuringseis van 1x per 3 jaar.

​Bron: Delphy, OCI Agro

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting