Deel

Aardappel

Strokenbemesting aardappelen zand- en dalgrond geeft hogere zetmeelopbrengst

Strokenbemesting in aardappelen op zand- en dalgrond levert een hogere opbrengst op en een efficiënter gebruik van meststoffen.

Voor deze nieuwe manier van bemesten wordt stikstof voor het spitten toegediend in stroken, in combinatie met GPS. Daarna worden de aardappelen in dezelfde stroken gepoot.

Hogere zetmeelopbrengst per ha
Uit proeven en demo’s blijkt dat deze werkwijze betere resultaten oplevert dan volvelds strooien. De resultaten zijn overtuigend positief. De verschillen zijn het ene seizoen groter dan het andere, maar de gemiddelde resultaten van deze werkwijze tonen aan dat een 7% hogere zetmeelopbrengst per ha haalbaar is. De veldopbrengst blijkt hoger bij een nagenoeg gelijkblijvend onderwatergewicht

Consumptieaardappelen
Strokenbemesting is ook voor consumptieaardappelen op zand een prima optie. Hoewel het onderzoek in eerste instantie gericht was op een besparing van meststoffen, bleek al snel dat bij een volle gift op stroken de hoogste opbrengst behaald werd. Met eenzelfde N-bemesting wordt dus een beter resultaat gerealiseerd.

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting