Deel

Aardappel

Extra gift chloorkali verlaagt blauwgevoeligheid

Onderzoek toont aan dat een extra chloorkali-gift de blauwgevoeligheid van aardappelen tot ruim 4 punten kan verminderen. Bij gebruik van chloor-arme kali-meststoffen is dat effect kleiner.

In de veldstudie werd de invloed van chloorkali op de blauwgevoeligheid van de aardappelen onderzocht door een deel van de aardappelen een extra voorjaarsgift met een kali-meststof te verstrekken.
Chloorkali en patentkali

Daarbij is ook een inschatting gemaakt van de invloed van chloor in de kalimeststof, door op een deel van de proefvelden chloorkali te geven en op een ander deel de chloor-arme kalimeststof patentkali.

De resultaten (zie tabel) laten zien dat het effect van choorkali groter is. De verlaging van de blauwgevoeligheid was gemiddeld ruim 4 punten. Het effect van patentkali is anderhalf punt lager.

Onderzoeksresultaten
De rassen in het onderzoek hebben een hoge gevoeligheid voor stootblauw. De blauwgevoeligheid van de verschillende groepen aardappelen wordt in de tabel weergegeven op een schaal van 0 tot 20. Hierbij betekent een score van 0 – 5 een lage blauwgevoeligheid en een score vanaf 5 een hogere gevoeligheid.


Effect voorjaarsgift en chloorkali op de blauwgevoeligheid aardappelen

 Ras
Geen kaliPatentkaliEffect Patentkali (zonder chloor)Chloorkali Effect van chloor
Gemiddeld over meerdere rassen12.59.8
​- 2.7
8.2
-1.6

Voor enkele rassen:
Asterix19.614.4
- 5.2         
11.7
-2.7
Azizia16.113.8
​- 2.3
12.1
-1.7
Maritiema12.610.3
​- 2.3
8.1
-2.2
Santé1.60.8
​- 0.8
0.8
   0
 

Bron: Proefschrift Variatie in knolkwaliteit tussen en binnen partijen van consumptieaardappelen, A. Veerman, 2001  

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting