Deel

Aardappel

Zorg voor voldoende kali in uw aardappelgewas

​Een extra kaliumgift in het voorjaar verhoogt de opbrengst, vermindert de blauwgevoeligheid en niet-enzymatische verkleuring en verbetert de bakkleur van aardappelen. Ook chloor vermindert de blauwgevoeligheid en verbetert de bakkleur.

Voor de bemesting heeft u de keuze uit chloorhoudende kali-meststoffen (bv. Kali 60) en chloorarme kali-meststoffen (bv. Patenkali). De chloorarme kali-meststoffen bevatten ook vaak zwavel.

Voor de voorjaarsgift geldt het volgende algemene advies: bestaat er kans is op te lage onderwatergewichten bij de oogst (afhankelijk van ras, grondsoort, stikstofgift en groeiseizoen) geef dan rondom het poten chloorarme kali. Houdt ook rekening met de chloorgevoeligheid van rassen, Bintje is bijvoorbeeld vrij gevoelig terwijl een Asterix behoorlijk goed tegen chloor kan.

Als u in het voorjaar kiest voor een chloorhoudende kali-meststof, heeft het chloor de volgende effecten:

  • Chloor verlaagt het onderwatergewicht en de blauwgevoeligheid meer dan kali
  • Een opbrengstdaling door zoutschade (chloor) is zeer beperkt, behalve op lichte gronden
  • Chloor bevordert een wat grovere sortering
In voorjaar kali 60 of patentkali op aardappelen
EffectEffect voorjaarsbemesting
PatentkaliKali 60
Lager onderwatergewicht++ +
Verlaging blauwgevoeligheid++ +
Bakkleur++ +
Opbrengst > 50 mm+ ++ +
Opbrengst > 40 mm+ ++

Opmerkingen:

  • Een hoge kalibemesting geeft minder effect op de kwaliteit als een verhoogd K-getal.
  • Op lichte gronden heeft patentkali de voorkeur.
  • Voorjaarsbemesting met chloorkali heeft geen zin op grondsoorten met weinig blauw en bij de teelt van weinig blauwgevoelige rassen.
  • Aardappelen zijn weinig zwavelgevoelig.
Effect en onderlinge verschil van extra voorjaarsgift patentkali of chloorkali op de opbrengst van aardappelen (ton/ha)
Voorjaarsgift kali Opbrengst > 40 mm Opbrengst > 50 mm
Geen kali56.6 43.4
Patentkali (300 kg K2O) 58.345.2
Chloorkali (300 kg K2O) 57.845.0
Verschil chloorkali met patentkali (t/ha) -0.5-0.2

Bron: Wageningen UR

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting