Deel

Aardappel

Kali bouwplan bemesting

Bij kalibouwplanbemesting wordt de kalibemesting van de verschillende gewassen in de vruchtwisseling geconcentreerd op aardappelen. Er wordt eenmalig in het bouwplan kali gestrooid, namelijk voorafgaande aan de aardappelteelt.

Een uitzondering hierop is de teelt van uien en aanverwante gewassen zoals prei. Deze krijgen een verse gift kali.
Deze bouwplanbemesting kan alleen uitgevoerd worden op kleigronden, omdat de kali hier niet uitspoelt.

Bouwplanbemesting niet altijd toepassen
Kalibouwplanbemesting wordt niet toegepast bij kalifixatie en niet op zandgronden in verband met het grote risico op kaliuitspoeling.
Bij kalibouwplanbemesting kan het risico op blauw in consumptieaardappelen worden verkleind. De kali van de niet-kaligevoelige gewassen in het bouwplan wordt dan aan de aardappelen gegeven.

Verdeel kaligift over voor- en najaar
Onderzoek (Veerman, 2001) geeft aan dat een deel van de kali beter in het voorjaar gegeven kan worden. Door deze verse gift kali wordt de knolkwaliteit op het punt van blauwgevoeligheid en bakkleur verbetert. Men kan in het voorjaar kiezen voor een chloorarme of een chloorhoudende kalimeststof.
Zie aanverwante pagina’s over Knolkwaliteit van aardappelen en bemesting.​

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting