Deel

Tarwe

Hogere prijzen wintertarwe vragen hogere N-gift

Als de tarweprijzen hoog zijn, is het lonend om meer stikstof te geven. Uit Duitse veldproeven met wintertarwe (150 proeven in de periode 1996-2007) blijkt dat bij verdubbeling van de tarweprijs een 10 tot 15% hogere N-gift rendabel is. Vasthouden aan het standaardadvies leidt tot inkomstenderving.

Het stikstofadvies voor tarwe is gebaseerd op de verhouding tussen de prijs per kg stikstof en de prijs voor een kg tarwe zoals die de afgelopen jaren gold. Bij een sterke stijging van de graanprijzen geeft dat stikstofadvies niet het hoogste financiële rendement.

Nieuw stikstofadvies
Bij een verdubbeling van de tarweprijs (van € 120/ton naar € 240/ton) stijgt de optimale N-gift met 29 kg N/ha. Dat is afgerond 100 kg KAS per hectare. Ook bij een hogere kunstmestprijs is een hogere gift rendabel.

Hogere N-bemesting geeft hoger saldo in tarwe

Wintertarwe-zwaarder-bemesten-voor-een-hoger-saldo.jpg

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting