Deel

Aardappel

Stikstofbemesting 2024: Wetgeving, Groenbemesters, en Niet-geoogste Percelen

Vooral de stikstofbemesting wordt het komend groeiseizoen anders dan we gewend waren. Onder meer aangepaste wetgeving, een bijzonder natte herfst en winter en de gevolgen van niet-geoogste percelen zullen van invloed zijn. Waar moet u allemaal rekening mee houden?

Stikstofbemesting 2024Groot NV-gebied

Een belangrijke invloed factor is de aangepaste wetgeving. Het Ministerie van LNV heeft een behoorlijk aantal gebieden in Nederland aangemerkt als Nutriënten Verontreinigd (NV-) gebied. Percelen binnen deze gebieden krijgen minder stikstofruimte. Voor kleigrond geldt in het algemeen een korting van 5%. Om te kijken of en welke van uw percelen in een NV-gebied valt, logt u in bij ‘Mijn Percelen’ op de site van RVO.nl. Hier kunt u in de legenda de NV-gebieden aanklikken. Welke stikstofnorm u voor een gewas in NV-gebied moet hanteren staat in Tabel 2G-1, Stikstof landbouwgrond in NV-gebieden 2024.

N-norm groenbemesters aangescherpt

Verder moet er dit jaar rekening worden gehouden met de aanscherping van de N-norm groenbemesters. Er kan alleen nog een N-norm bij de niet-vlinderbloemige groenbemesters worden verkregen. Deze niet-vlinderbloemige groenbemesters moeten vóór 1 september worden gezaaid, aansluitend op granen, graszaad of koolzaad en tót 1 februari blijven staan. Als je op de zware grond toch op tijd (vóór 1 februari)  een hoofdgrondbewerking wilt uitvoeren (vorig jaar nog met de eis na aantoonbaar 8 weken te zijn geteeld), dan krijgt je geen N-norm meer. Het alternatief is om na te denken over NKG (niet-kerende grondbewerking) of vóór 1 september een hoofdgrondbewerking (bijv. woelen) toe te passen, de niet-vlinderbloemige groenbemester in te zaaien en te laten staan.

Lage Nmin situatie

Helaas zijn er landelijk de nodige (delen van) percelen met nog niet geoogste rooigewassen. Na de vorstperiode is een (groot) deel van het product door vorst aangetast en zal ook niet meer worden gerooid. Dit betekent dat de knolinhoud uiteindelijk beschikbaar komt voor het gewas dat er dit jaar komt te staan. Houd in geval van aardappelen rekening met 3,3 kg N/ton niet geoogst product waarvan dan circa 50% beschikbaar komt. Voor suikerbieten is dit 1,1 kg N/ton niet geoogst product waarvan vervolgens dan ook circa 50% beschikbaar komt.

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting