Deel

Bemesting

Wijzigingen 2024 Actieprogramma Nitraatrichtlijn voor kleigronden

Het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn (APN) geldt voor 2022-2025. Deze richtlijn wordt onder andere geïmplementeerd via de Meststoffenwet. Op 13 juli jl. is er een wijziging op de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet van kracht geworden. Dit betreft het volgende:

 • Intrekking van de Uitvoeringsregeling bufferstroken. Naast de bufferstroken vanuit het 7e APN zijn er ook de GLB eco-maatregelen met bufferstroken. Dat was verwarrend. In 2024 geldt alleen de GLB bufferstroken (GLMC 4 en 10). Dit is beschreven in het Besluit activiteiten leefomgeving (Besluit bufferstroken meststoffen per 5 oktober 2023). In feite verandert er niet veel t.o.v. 2023. De oppervlakte telt niet mee in de berekening van de mestplaatsingsruimte en er mogen geen meststoffen worden toegediend. Binnen het GLB mogen ook geen gewasbeschermingsmiddelen en biociden worden gebruikt.

Er is wel een wijziging t.o.v. 2023 m.b.t. droge sloten. Deze sloten worden gesplitst in:

  • Sloten die altijd droog staan; er hoeft geen bufferstrook meer langs.
  • Sloten die droogvallen en tussen 1 april en 1 oktober droog staan; dit is een lang droogvallende sloot waar een 1 m brede bufferstrook verplicht is.

In 2024 verandert de N-norm groenbemesters:

  • Vlinderbloemige groenbemesters krijgen geen N-norm meer.
  • Niet-vlinderbloemige groenbemesters krijgen alleen een N-norm als deze:
   • vóór 1 september gezaaid zijn;
   • aansluitend op de teelt van granen, graszaad en koolzaad worden geteeld;
   • niet vóór 1 februari worden vernietigd.

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
 •  *
 •  *
 •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting