Deel

Gras

Rijden of wachten?

​In de frequente persuitgaven keert het elk jaar terug halverwege februari: de foto’s met aanvullende tekst over mest uitrijden op gras- of bouwland. Opvallend vaak ook met de gemeenschappelijke reden van uitrijden: DE PUTTEN ZIJN VOL.

Objectief gezien is dit de slechtste reden die je kunt verzinnen, na zoveel jaren van mestwetgeving. Iedereen die bewust met mest omgaat, ziet dit niet als afvalproduct of als kostenpost, maar als voedingsstof voor de bodem en de planten. Het duurt lang, maar mestopslag verdient zichzelf terug. Alleen bedrijven die extreem veel mest af moeten zetten kunnen mogelijk toe met minder opslag. Voorwaarde is dan wel dat deze mest ook daadwerkelijk wordt afgezet in de winter en niet nu wordt uitgereden vanwege opslagproblemen om dure mestafzet te voorkomen.

Op dit moment kan, zeker op zand, zonder al te veel structuurbederf van de grond mest worden uitgereden. Ook de weersvooruitzichten zijn op zich niet verkeerd. Toch blijft het devies wachten tot het juiste moment. Wacht tot de bodemtemperatuur hoog genoeg is (rond 8 graden) en het gras weer aan de gang gaat. Kijk, voel en meet in de grond. Is er al wortelactiviteit (nieuwe witte uitlopers van het wortelstelsel)? Of staat alles nog stil, en is de grond nog net te koud. Bedenk dan: mest uitrijden mag, maar moet nog niet.

Bron: PPP-Agro, OCI Agro

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting