Deel

Tarwe

3 tips voor mest rijden in zomertarwe

Zomertarwe is kwetsbaarder dan wintertarwe. Bovendien is de stikstofbehoefte van de zomervariant anders. Het uitrijden van mest in zomertarwe kent daarom specifieke aandachtspunten.

Tip 1: houd rekening met de kwetsbaarheid van zomertarwe

  • Zomertarwe herstelt minder snel als het wordt begraven en wordt gemakkelijker uit de grond getrokken. Daarom is het belangrijk dat de tarwe lang genoeg is als u gaat bemesten. Houd daarbij ook rekening met oneffenheden in de bodem. U beperkt de schade als de bemestingsslangen (vrijwel) continu over het gewas kunnen glijden.

Tip 2: geef de juiste hoeveelheid

  • Voor een goede opbrengst heeft zomertarwe een totaalgift stikstof nodig van 150 tot 200 kg per hectare.
  • Via de mest moet circa 100 kg werkzame stikstof op het land gebracht worden, afhankelijk van voorvrucht en de hoogte van de eerste gift. Dit betekent zo’n 25 kuub mest per hectare, uitgaande van een werkingspercentage van 60% en 6,5 kg stikstof per kuub mest.

Tip 3: gun uw gewas voldoende hersteltijd

  • Zorg voor voldoende tijd tussen de bespuitingen voor onkruid of groeiregulatie en het uitrijden van de mest.

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting