Deel

Meststoffen

Nutriënten Uitbreiding en Mestnormen 2024: Voorbereiding en Aanvraag Derogatie

2024 is het jaar met uitbreiding van de Nutriënten Verontreinigde (NV-)gebieden alsook een verdere verlaging van de mestaanwending normen. Voor bedrijven die gebruik willen maken van derogatie kan dat weer, met de lagere normen, maar met nog steeds 80 % grasland in het areaal.

Organische mest aan de basis, op maat aanvullen met kunstmest | Mestnormen 2024Aanvraag derogatie

Het aanvragen van derogatie kan vanaf 25 januari tot en met 29 februari (het geluk van een schrikkeljaar!). De legeskosten bedragen weer € 50,- per aanvraag (het is een derogatie – VERGUNNING, vandaar de legeskosten). Een andere eis bij derogatie is een grondmonster. Grondmonsters mogen op 29 februari 2024 niet ouder zijn dan 4 jaar en 1 maand. Er moet per 5 hectare één analyse zijn.  Gestratificeerde monsters (> 5 ha per monster) mogen vanaf dit jaar niet meer. Dus alle monsters maximaal 5 ha.

Bedenk bij het nemen van de monsters wat u ermee wilt. Is het alleen omdat het moet? Neem dan een derogatiemonster. Daar staat ook alleen maar op, wat er voor de wet op moet staan. Wilt u de analyse ook landbouwkundig gebruiken, laat dan een uitgebreidere analyse uitvoeren. Uiteraard kunt u binnen uw bedrijf ook combinaties maken; kleine, minder courante, perceeltjes een derogatie monster, de ‘echt productieve’ percelen een uitgebreide analyse?

Grondmonsters kunnen zorgen voor mestruimte

Voor niet-derogatie bedrijven zijn de grondmonsters niet verplicht, maar kunnen wel heel veel mestruimte geven. Als het gaat om fosfaat, dan zit alle grond zonder analyse standaard in categorie hoog. Dit betekent dat er op bouwland nog maar 40 kg fosfaat per ha (omgerekend 26,66 ton forfaitaire rundveedrijfmest per ha) gegeven kan worden. Volgens diverse laboratoria zouden grondmonsters de totale mestplaatsing in Nederland toch nog best kunnen vergroten.

Maakt u gebruik van de BEX, zorg er dan voor dat de eindvoorraad voer uiterlijk 1 februari vastligt. Dit om te zorgen dat eind- en beginvoorraad naadloos in elkaar overlopen (klinkt heel logisch, maar is blijkbaar niet overal zo). Ook moeten de aanvullende gegevens landbouwer (o.a. eindvoorraad mest, aanvoer kunstmest etc.) vóór 1 februari doorgegeven worden, voor zover daarvoor een brief van de RVO is ontvangen of als er een derogatievergunning wordt aangevraagd.

Als laatste moet elk bedrijf (dus ook NIET-derogatie bedrijven) een bemestingsplan hebben. Dit moet in de eigen administratie worden bewaard en hoeft niet te worden opgestuurd.

Bron: PPP-Agro Advies

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting