Deel

Bemesting

Bemestingswetgeving 2024: Fosfaatnormen en Derogatie-updates

Zoals elk jaar verandert er wel weer iets in de wetgeving met betrekking tot bemesting. Vooral het, op basis van oude data, aanwijzen van extra NV-gebieden die ‘nutriënten verontreinigd’ zijn, heeft veel rumoer veroorzaakt. Welke invloed heeft de wetgeving op de bemesting in 2024.

Om te beginnen met het makkelijkste, de fosfaatgebruiksnormen blijven gelijk.

Fosfaatbeoordeling in de bodem

We maken de overstap van P-Al voor grasland en Pw voor bouwland naar P-Al en P-Pae voor alle gronden. Het is altijd de mix van deze 2 getallen die de plaats in de tabel bepaalt.

Voor GRASLAND geldt de volgende tabel:

P-PAE (PCaCl2)P-Al
< 2121 t/m 3031 t/m 4546 t/m 55> 55
< 0,8Arm (120)Laag (105)Laag (105)Neutraal (95)Ruim (90)
0,8 t/m 1,4Arm (120)Laag (105)Neutraal (95)Ruim (90)Ruim (90)
1,5 t/m 2,4Laag (105)Neutraal (95)Ruim (90)Ruim (90)Hoog (75)
2,5 t/m 3,4Neutral (95)Ruim (90)Ruim (90)Hoog (75)Hoog (75)
> 3,4Ruim (90)Ruim (90)Hoog (75)Hoog (75)Hoog (75)

Voor BOUWLAND geldt de volgende tabel:

P-PAE (PCaCl2)P-Al
< 2121 t/m 3031 t/m 4546 t/m 55> 55
< 0,8Arm (120)Arm (120)Arm (120)Laag (80)Laag (80)
0,8 t/m 1,4Arm (120)Arm (120)Arm (120)Laag (80)Neutraal (70)
1,5 t/m 2,4Arm (120)Arm (120)Laag (80)Neutraal (70)Ruim (60)
2,5 t/m 3,4Arm (120)Laag (80)Neutraal (70)Ruim (60)Hoog (40)
> 3,4laag (80)Laag (80)Neutraal (70)Ruim (60)Hoog (40)

De meeste grondmonsters hebben de afgelopen jaren beide getallen al op de uitslag staan. Voor de gevallen waar het niet van toepassing is, is er een overgangsregeling.

Om gebruik te maken van de fosfaatdifferentiatie moet het grondmonster 15 mei 2024 maximaal 4 jaar oud zijn, dus gestoken na 15 mei 2020.

Via het gebruik van organische-stof-rijke mest is er de mogelijkheid om meer fosfaat te gebruiken. Voorwaarde is dan minimaal 20 kg fosfaat per ha uit deze mest. Denk hierbij aan strorijke vaste mest van rundvee, schapen, geiten en paarden. Strorijke varkensmest telt alleen op bio percelen. Andere opties zijn champost, gft en groencompost. De P in strorijke vaste mest heeft een rekenkundige werkingscoëfficiënt van 75 %, de rest telt voor 100 %. Gebruik moet aangetoond worden met eigen administratie.

Derogatie 2024

De derogatienormen zaten al in de afbouw en zijn extra versneld door de NV gebieden. De normen zien er als volgt uit:

NV-gebiedoverig
2024210 kg N/ha230 kg N/ha
2025190 kg N/ha200 kg N/ha
2026Geen derogatie = 170 kg N/haGeen derogatie = 170 kg N/ha

De basisvoorwaarden zijn gelijk gebleven, denk aan 80 % grasland (bufferstroken niet meetellen!); geen fosfaatkunstmest etc.

De grondmonsters moeten een monstername datum hebben tussen 01-01-2020 en 31-01-2024.

  • Specifiek voor de nieuwe NV-gebieden zijn er nog andere, lees: aanvullende, eisen. Als eerste natuurlijk de lagere N-bemestingsnorm, maar daarnaast ook de verplichting van een vanggewas na mais op klei- en veengrond.
  • Rond N2000-gebieden komen er zones waar geen derogatie is toegestaan. Hoe groot deze zones worden, is nog onbekend.
  • Er komen nog extra maatregelen voor grondwaterbeschermingsgebieden, maar ook deze zijn nog niet bekend.

Bron: PPP-Agro Advies

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting