Deel

Organische meststoffen

‘Gewoon’ bemesten zoals voorgaande jaren?

Sinds 16 februari mag er weer bemest worden met organische mest. Vorst of sneeuw zijn tot op heden geen beperkende factoren, water op heel veel plaatsen wel. Op de hoge, droge gronden leek het de afgelopen weken mogelijk om drijfmest uit te rijden, maar hoe staat het daar met de verdichting? Vroeg bemesten is mooi, is goed, maar wel met de nadrukkelijke voorwaarde van de goede berijdbaarheid van het land. Ook dit jaar zijn er weer percelen waarop mest is uitgereden omdat de put vol zat en niet het oogpunt van hoge benutting.

Toch jammer als je zo met dit mooie product om moet gaan, zeker in deze tijden met extreem hoge kunstmestprijzen en de onzekerheid van derogatie. De bemestende waarde van 1 ton rundveedrijfmest (4 kg N, 1,5 kg P2O5 en 5 kg K) is nu ongeveer
€ 17,50. Toch de moeite waard als je rekent aan de voorraad die in de diverse opslagen zit!
Hoe moeten we nu met de dierlijke mest omgaan? Moeten of mogen we rekening houden met derogatie? Als er mest moet worden afgevoerd, wanneer is dit verstandig om te doen? Het verkrijgen van derogatie is onzekerder dan voorgaande jaren. Het ministerie geeft aan dat ze er keihard aan trekken en wijzen naar Brussel, maar u moet nu beslissen.

Meerdere scenario’s mogelijk
Moet er worden ingezet op het verkrijgen van derogatie en ‘gewoon’ bemesten zoals voorgaande jaren óf is het verstandig toch maar wat minder drijfmest te geven en eventueel straks iets meer kunstmest te strooien? Het beste scenario is in het algemeen niet aan te geven. Reken aan de verschillen tussen wel of geen derogatie. Kijk hierna hoeveel mest er meer moet worden afgevoerd (of mogelijk minder aanvoeren) en probeer een inschatting te maken wanneer dit het beste kan. De drijfmest dit voorjaar uitrijden geeft in ieder geval de allerbeste benutting van de voedingsstoffen (zie nevenstaande tabel met benutting organisch gebonden N uit rundveedrijfmest).


Wordt er echter teveel uitgereden, dan is dat later niet meer van het land te halen.
Samengevat is een goed algemeen advies vanachter het bureau niet te geven. Het enig passende advies is: probeer voor uw eigen situatie de gevolgen en de (on)mogelijkheden en wensen in beeld te brengen. Daarna pas handelen!

Bron: PPP-Agro Advies

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting