Deel

Bodem

Watermanagement en Bemesting: Voorbereiding op Seizoen 2023-2024

Landbouwtips bij nat weer en blauwtongrisico | Afsluiting 2023 agrarische zaken | Watermanagement Seizoen 2023-20242023 gaat de boeken in als een extreem nat jaar. Ook nu is het nog steeds nat. Wat betekent dit voor komend seizoen? We zetten een paar zaken voor u op een rijtje.

Een jaar geleden schreven wij in deze nieuwsbrief dat het ook nat was, maar dat de diepere grondlagen zo droog waren, dat ze geen vocht meer opnamen. Op diverse plaatsen zijn nu de berichten dat deze diepere lagen nu wel weer verzadigd zijn. Wat dit precies betekent voor een eventuele periode van droogte komende zomer, is nog moeilijk in te schatten. Normaal gesproken zal het transport van water van en naar diepere lagen wel makkelijker zijn.

Ook opvallend: het is nu ontzettend nat, maar tegelijkertijd zakt het water ook heel snel weg. Denk nog maar eens aan het ijs op sloten en velden. Dit zakte wel erg snel na enkele droge dagen. Blijkbaar wordt er nog steeds veel water weggepompt. Deze kennis geeft mogelijkheden aan een ieder om misschien weer water van het land te laten. Zorg daarom dat de greppels open zijn zodat het water weg kan. Het vele wegpompen is voor de grondwaterstand mogelijk minder goed, maar voor het aankomende bemestingsseizoen natuurlijk een verademing. Het is immers zo 16 februari, en als het land dan goed berijdbaar is, mag er weer mest worden gereden. Vroeg gegeven mest geeft toch een boost aan het gras.

Houd wel rekening met de lagere normen door de afbouw van derogatie. Er mag gewoon minder mest uitgereden worden op derogatie bedrijven. Bedrijven in de NV-gebieden mogen nog 210 kg N uit dierlijke mest rijden, de andere nog 230 kg. Mogelijk ‘maar’ een daling van 10 kg, maar het is wel 2,5 ton per ha die extra afgevoerd (of minder aangevoerd) moet worden. Kijk daarom vast vooruit naar de mestverdeling voor het komende jaar, zorg voor opslagcapaciteit, zorg voor gemixte mest voor het uitrijden en voor het afvoeren. Met andere woorden, zorg dat de landbouwkundige zaken in orde zijn. Wetgeving krijg je helaas niet veranderd.

Bron: PPP-Agro Advies

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting