Deel

Gras

Laat mestmonsters onderzoeken!

Er mag weer organische mest uitgereden worden. Op veel plaatsen is dit echter onmogelijk omdat het simpelweg te nat is om zonder schade aan het land te kunnen rijden. Als het dan toch moet gebeuren is het niet omdat de plant ‘vraagt’, maar omdat de putinhoud ‘dwingt’. Dwang door een volle put is een hele slechte reden om van het waardevolle product drijfmest af te komen!

Moet er worden gereden, en dat is een open deur, zoek dan in ieder geval de beste (droogste) percelen uit. De vooruitzichten laten nog geen structureel droog weer zien, dus het zal ook nog even problematisch blijven. Er is nu wel een kans om nog een goed mestonderzoek uit te voeren. Je kunt zeggen: ik zie de gehalten wel bij afvoer van de mest, of ik heb vorig jaar al een monster genomen. Toch is er iets voor te zeggen om een nieuw monster te nemen. Hoogstwaarschijnlijk is er wel iets veranderd in de voeding van de koeien. Dit heeft dan weer z’n weerslag op de kwaliteit van de mest.
Ook is het goed te weten of de drijfmest snel of relatief langzaam de voedingsstoffen – vooral N – vrijgeeft. De aanvulling van kunstmest kan dan net wat meer naar voren worden gehaald of naar achteren worden geschoven. Daarnaast kan er met mestonderzoek rekening worden gehouden met de andere elementen (kali is al benoemd als ‘probleem’ element).

Het doen van mestonderzoek lijkt een open deur, maar toch worden er elk jaar maar weinig mestmonsters onderzocht. En dus word er ook weinig mee gerekend! Dit terwijl meerdere onderzoeken en vele projecten aantonen dat gericht bemesten zeker lonend is. Goed mestonderzoek is daarbij essentieel.

Ook zonder mestonderzoek zijn er op dit moment nog wel enkele overwegingen te maken:

  • Hoe ga ik mijn mest verdelen als we in NL geen derogatie krijgen (we hebben het nog steeds niet!)
  • Wat ga ik doen om ammoniakemissie met mest uitrijden te verlagen?

Het zijn twee puur wettelijk gerelateerde vragen, maar wel relevant voor de meeste bedrijven.

Bron: PPP-Agro

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting