Deel

Gras

Laat mest op bemestende waarde onderzoeken!

Sinds 16 februari mag er op grasland weer mest worden uitgereden; mogen betekent geen moeten!

Houd nadrukkelijk rekening met de omstandigheden op het land. Op grote vrachtwagens is weleens een sticker geplakt met de tekst ‘bij twijfel niet inhalen’. Voor de bemesting geldt; ‘bij twijfel mest in de put laten’. Een kapot gereden perceel blijf je (te) lang tegenkomen!

2023 is op derogatiebedrijven het eerste jaar met een afbouwende N-gift uit organische mest; toch weer 10 of 20 kg minder N/ha en meer ruimte voor kunstmest. Wanneer echter past u de verlaging (organische mest) of verhoging (kunstmest) toe? Bij de eerste snede of juist in augustus om dan nog te kunnen corrigeren.

Belangrijk is om te weten welke mest er wordt uitgereden en vooral wat daarvan de samenstelling is. En dan niet alleen de hoeveelheid N en P (voor het afvoeren), maar ook de N-NH3 en de N-Org, K en MgO voor de voeding van gras en straks de mais en andere voedergewassen. De variatie in de gehalten is erg groot. Daar staat tegenover dat de waarde van de mest in de put heel hoog is (al moet er in veel gevallen betaald worden om het af te voeren!).

Daarom een dringend advies om de mest op bemestende waarde te laten onderzoeken. Basis voor het onderzoek is een goed monster. Dit kan op meerdere manieren worden genomen:

  • Pak tijdens het mixen regelmatig een monster uit de put (bijvoorbeeld met een emmer aan een touw) en doe dit bij elkaar in een ton. Hier weer 1 monster uit halen.
  • Een afsluitbare buis in de put steken (na het mixen), deze van boven afsluiten en naar boven halen. Leeg laten lopen in een ton en ook hier weer een kleiner monster van nemen.
  • Bij het afkoppelen van de slang van de drijfmestton de laatste mest opvangen en deze weer mengen en een monster pakken.

Bij al deze 3 de opties zijn er voor- en nadelen te benoemen. Het ideale scenario is er niet, en mogelijk zijn er nog meer methoden denkbaar, maar bij de genoemde drie methoden krijgt u in ieder geval een hele goede indicatie van de bemestende waarde. Ter illustratie van de verschillen in gehalten van een aantal onderzochte monsters nevenstaande grafiek.

Als de analyse van het mestmonster uiteindelijk bekend is, heeft u mooi de tijd om de aanvullende, relatief dure, kunstmest perfect in te zetten.

Bron: PPP-Agro Advies

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting