Deel

Gras

Vochtmanagement percelen en start bemestingsseizoen

Het nieuwe jaar is al weer ‘gewoon’. De oliebollen zijn op en het werk vordert weer. In veel regio’s is het nat, heel nat. Gelukkig maar vanuit een bepaalde optiek, want dan kan tenminste de grondwaterstand aangevuld worden. De nadruk ligt ook echt op ‘kan’ want op speciale gronden is de aanvulling toch een probleem. Het lijkt erop dat er door de droogte van zomer 2022 een soort van ondoordringbare laag is gekomen, die echt kurkdroog is. Deze zal pas herstellen als deze laag heel lang in water komt te zitten.

De kunst is nu om het water van het grasland te laten, om het gras niet te laten verstikken. Gelukkig kan het gras nu door de relatief lage temperatuur wel meer verdragen dan in hartje zomer met hogere temperaturen. Tegelijkertijd met het af te voeren moet het water ook worden vastgehouden worden in sloten en greppels om het de bodem in te laten trekken. Aan u de uitdaging om dit uit te voeren!

Niet alleen op grasland zijn plassen ongewenst, ook op bouwland hebben we dit liever niet. Bij sloten en greppels is het ook hier mogelijk helpen om het iets af te laten lopen, dezelfde uitdaging als bij gras. Plassen midden op het land, zonder contact met greppel op sloot geven aan dat er een storende laag is.
Blijf er nu weg, de storende laag word alleen maar groter en storender. Markeer het wel en ga in een droge periode (die komt er ook weer) in de bodem op zoek naar de oorzaak en probeer deze op te heffen.

Voorgaande jaren moesten maistelers op zand- en lössgronden melden op welke percelen de mais precies geteeld ging worden. Deze percelen mochten dan pas later worden bemest. Nu geldt voor ál het bouwland een nieuwe uitrijddatum voor drijfmest en wel van 16 maart tot 31 augustus. Voor een aantal gewassen zal er een uitzondering komen (lijst moet nog officieel worden gepubliceerd) en mag er eerder (vanaf 16 februari) worden bemest. Ook deze percelen moeten dan weer worden gemeld. Mais zal zeker niet voor een uitzondering in aanmerking komen!

Drijfmest op grasland mag weer vanaf 16 februari, maar houd het bovenstaande in het achterhoofd. Verder mag het op die datum vanuit de wet, maar het land bepaalt of het ook kan! Ga nu nog eens na wat u vorig jaar hebt gedaan met mest en voederwinning. Wat is er goed gegaan, wat niet en vooral: wat was de oorzaak waarom het goed of niet goed ging. Probeer hiermee een planning te maken om dit jaar zoveel mogelijk te sturen waar verbeteringen mogelijk zijn. BEX, kringloopwijzer en bemestingsplan kunnen samen mooi handvatten geven voor verbeteringen!

Bron: PPP-Agro Advies

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting