Deel

Gras

De eerste klap is een daalder waard. Start nu al met de eerste voorbereidingen!

1 februari: vaste mest op grasland mag weer. Vanaf 16 februari geldt dit ook voor drijfmest. Gezien de huidige omstandigheden zullen de meesten nog zoiets hebben van ​’wegblijven, want je rijdt alles kapot’. En zo is het ook. De draagkracht van de zode is minimaal, met het lichtste voertuig rijd je al schade. Toch is er ook nu genoeg te doen. In theorie én in de praktijk.

Om met de praktijk te beginnen, controleer alle waterafvoer nog een keer, mogelijk zijn deze dichtgeslibd gedurende de winter. Zorg dat alles open is, zodat het overtollige water weg kan en het gras ongestoord kan gaan groeien als de omstandigheden daar zijn.

Het theoretisch gedeelte is iets anders. Pak alle grondanalyses er nog eens bij. Is er van alle percelen een geldig monster beschikbaar, liefst met een landbouwkundige grondslag en niet alleen een wettelijke. Immers, voor het huidige wettelijke beleid was het landbouwkundig advies elke 4 jaar een nieuw, goed onderzoek te laten uitvoeren. Dit advies geldt nog steeds! Houd er bovendien rekening mee dat na de afgelopen maanden de hoeveelheid N-mineraal wel eens beperkt kan zijn.

De kosten voor een goede grondanalyse moet eigenlijk gekoppeld worden aan de waarde van grond. Deze waarde is op veel manieren uit te drukken. De kunst is om deze waarde om te zetten naar zoveel mogelijk goed voer. Goed voer vanuit het perspectief van de koe; zij moet het opnemen en benutten. Een goede grondanalyse is een belangrijk hulpmiddel om de waarde inzichtelijk te maken.
Stel een grondonderzoek kost € 200,-. Per 4 jaar is dit € 50,- / perceel. Op 10 ton drogestof per ha en een gemiddeld perceel van 2,5 ha is dit 0,2 ct / kg drogestof. Als niets met de uitslag van het grondonderzoek wordt gedaan is dit uiteraard weggegooid geld. Wordt de informatie als hulpmiddel om opbrengst en kwaliteit te verbeteren gebruikt, dan is dit snel terug verdiend.

Laat de analyse voldoende uitgebreid uitvoeren bij een goed laboratorium. Neem zeker méér dan een derogatiemonster. Een derogatiemonster is verhoudingsgewijs wel goedkoop, maar u kunt er als verbeteringshulpmiddel verder ook helemaal niets mee.

​Bron: PPP-Agro, OCI Agro

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting