Deel

Bemesting

Nu al voorbereidingen treffen voor grasoogst volgend jaar

Hoewel het grasseizoen nog even doorloopt, is het goed om met een schuin oog ook alvast een doorkijkje te maken naar volgend jaar. De basis voor de grasoogst wordt de komende periode al gelegd. Naast het winterklaar maken (zie nieuwsbericht PPP-Agro Advies) verdient het instandhouden of verbeteren van een goede graszode extra aandacht, met name een check van de pH is nu belangrijk.

Waarom pH-check?
Voor grasland is het rendement van de bemesting optimaal, als de pH van de bodem in orde is. Het gras neemt voedingsstoffen dan beter op met een hogere opbrengst als resultaat. Een te lage pH heeft een slechte zode tot gevolg.
De voordelen van een goede pH zijn:

  • Beter bodemleven waardoor meer stikstof mineraliseert
  • Sterke wortelontwikkeling en dichtere zode
  • Goede beschikbaarheid van voedingsstoffen
  • Betere droogteresistentie
  • Goede botanische samenstelling

Ook veldproeven tonen het grote belang van de juiste pH aan. Uit deze proeven blijkt dat grasland na een bekalking in het eerste jaar een meeropbrengst van 25% haalt en in het tweede jaar 41%.

Najaar beste moment voor pH-check
Het najaar is het beste seizoen om de graspercelen te controleren op de pH. Op zandgronden is het advies voor kalkbehoeftige gewassen te bekalken bij een pH lager dan 5,0. Op dalgronden is dit bij een pH lager dan 4,9. Is er geen recente bodemanalyse beschikbaar, dan kan het beste een schatting gemaakt worden van de pH-daling sinds de laatste bemonstering. De pH daalt, afhankelijk van het organische-stofgehalte, ongeveer 0,05 tot 0,1 punt per jaar. Bij een relatief laag organische-stofgehalte fluctueert de pH sneller.

Bekalking op bestaand grasland
Voor bestaand grasland is het advies de kalk in het najaar te strooien. Kalk heeft tijd nodig om volledig tot werking te komen. Het voordeel van bekalken in het najaar is de veel lagere kans op ammoniakvervluchtiging. Dit gebeurt als kalk in aanraking komt met ammoniumstikstof uit meststoffen. Mocht toediening om wat voor reden dan ook niet lukken de komende periode, dan kan bekalken in het voorjaar ook nog zolang het gras kort is. Ook het strooien van korrelkalk is dan een mogelijkheid.

Bron: OCI

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting