Deel

Bemesting

Mest uitrijden na 16 februari: Gevolgen, Bodemverdichting en Benuttingstips

De datum van 16 februari is inmiddels gepasseerd: er MAG dus weer mest worden uitgereden. Dit is iets anders dan: er MOET weer mest uitgereden worden. Toch is dat op diverse plaatsen gedaan, terwijl iedereen in het land bezorgd was vanwege de extreem natte omstandigheden. Wat zijn de gevolgen?

Bodemverdichting

De diverse media laten al weer veel filmpjes zien van het bemesten de afgelopen dagen. De motivatie was heel vaak: ‘ik MOEST, want de put was vol’. Ook heel vaak met de opmerking erbij: ‘het viel niet tegen’. De verwachtingen waren dus slechter. Natuurlijk zijn er wel degelijk plaatsen waar het goed ging. Individuele hogere percelen in de zandgebieden waren mogelijk al wel klaar. Als er dan ook gereden wordt met extra lage druk in de banden, zo weinig mogelijk draaien en keren op het land en de kopakker zoveel mogelijk beschermen, dan kan het ook inderdaad best meevallen. Maar toch een kritische noot. Wie is er met een penetrometer of een bodemsonde gaan meten hoeveel er werkelijk verdicht is? De resultaten van deze metingen zouden mogelijk toch tegenvallen.

Grootte mestopslag

Het grote probleem van ‘nu mest uitrijden’ is een combinatie van factoren. Natuurlijk is er in het voorjaar van 2023 minder uitgereden waardoor de putten voller de zomer ingingen. Natuurlijk is er in het najaar van 2023 minder uitgereden en gingen we dus met nog vollere putten de winter in. Maar zo zijn er elk jaar andere redenen. Ga nu vanuit landbouwkundig oogpunt eens kijken hoeveel mestopslag je hebt en hoeveel opslag er werkelijk nodig zou zijn. Landbouwkundig betekent ook, rekening houden met de beste benutting van de mest. Dus ná 1 augustus geen mest meer naar het grasland, maar ook rekening houden met vorst, sneeuw en regen, waardoor er vóór medio maart niet bemest kan worden. Hoeveel kuub mestopslag heb ik dan nodig en hoeveel opslagcapaciteit is er daadwerkelijk beschikbaar? Waarschijnlijk is dit de oorzaak bij veel mestuitrijders die op dit moment bezig zijn.

Betere benutting voedingsstoffen

Als we dan toch met ‘de landbouwkundig bril op’ naar de mest kijken, dan is het ook goed de benutting van zoveel mogelijk voedingsstoffen uit de mest in beeld te hebben. Dumpen om van de mest af te komen is iets van 40 – 50 jaar geleden. Goed benutten van de mest kan op veel manieren. Denk daarbij onder andere aan de afstelling van de machines. Als het gaat om het goed aanwenden van mest, is het een tip om kennis te nemen van de activiteiten van het innovatieprogramma ‘Bemest op z’n Best’. Kijk eens op de website, bezoek eens een activiteit en ga de discussie aan. Het geeft altijd handvatten om de benutting nog meer te verhogen. Zie onderstaand ook ‘hoe optimaal te bemesten’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik hier voor de volledige tekst m.b.t. klei- of veengrond

Klik hier voor de volledige tekst m.b.t. zandgrond

Bron: PPP-Agro Advies

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting