Deel

Bemesting

Vaste mest nog uitrijden of in voorraad houden

Door de moeizame herfst met relatief veel neerslag liggen er hier en daar nog hopen vaste mest of compost. Mogelijk dat er in het resterende deel van deze maand nog een mogelijkheid komt om deze over het land te verspreiden.

Voor vaste mest op bouwland geldt dat er op dit moment alleen op de klei- en veengronden mag worden uitgereden. Met ingang van 1 december jl. mag ook op grasland op de klei- en veengronden vaste mest worden uitgereden mits het strorijke vaste mest is (stro zichtbaar substantieel aanwezig). In tegenstelling tot bouwland hoeft dit niet emissiearm te worden gedaan. Ditzelfde geldt voor compost; dit mag eventueel bovenop blijven liggen. Vaste mest op bouwland moet in maximaal 2 opeenvolgende werkgangen worden aangebracht en ondergewerkt.

Indien er vóór 1 januari a.s. onvoldoende draagkracht is om de mest of compost uit te rijden en de hoop blijft liggen, dan is de hoeveelheid N en P2O5 een eindvoorraad voor dit jaar en daarmee gelijk een beginvoorraad voor 2020. Een beginvoorraad gebruikt dan een deel van de mineralenruimte in het komende groeiseizoen.

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting