Deel

Organische meststoffen

Compost toepassen? Wees alert op de stabiliteit van het product.

In het kader van het bemestingsplan kan komend jaar om meerdere redenen ook compost in beeld zijn. Het verhoogt het organische stofgehalte, het verbetert de structuur en waterbergend vermogen, het versterkt het bodemleven (ziektewering), het verhoogt de mineralenbeschikbaarheid voor korte- en langere termijn en het kan een rol spelen bij het voorkómen van (wind)erosie. Let er echter wel op dat u stabiele compost toepast.

(In)Stabiele compost toepassen

Een instabiele compost heeft een negatieve werking op het bodemleven met risico op schade. Naast negatief effect op het bodemleven is een instabiele compost ook giftig voor pas ontkiemende zaden. Een compost die wel stabiel is maar nog niet rijp kan worden gebruikt om het bodemleven een extra boost te geven. De organische stof dient dan als voedselbron voor het bodemleven waardoor deze extra actief wordt. Activiteit van het bodemleven geeft structuurverbetering.

Wanneer de rijpheid en vooral de stabiliteit van de compost niet is bepaald, kan u beter op veilig spelen en enkel volledig rijpe en stabiele compost toepassen. Om hierover zekerheid te krijgen, is het noodzakelijk om vast te stellen dat het compostbedrijf het composteerproces goed beheerst en de tijd neemt voor het uitrijpen. Er is een test beschikbaar (de Solvita Compost Maturity test) die een indicatie geeft van de rijpheid van compost.

Bron: LBI, OCI

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting