Deel

Bemesting

Strategisch Drijfmest Uitrijden: Slim Inspringen op Lagere N-normen

Organische mest aan de basis, op maat aanvullen met kunstmest | Mestnormen 2024

Drijfmest uitrijden, het mag weer en het gebeurt weer. Doen we alles hetzelfde als voorgaande jaren of passen we de zaken aan?

Vanuit de wetgever is er in ieder geval voor derogatiebedrijven een must om zaken aan te passen. De norm voor de maximale hoeveelheid N uit dierlijke mest is immers op alle bedrijven verlaagd. Hoeveel lager is afhankelijk van een aantal factoren, de ligging van de grond, is het klei of veengrond, zandgrond, liggend in een Nutriënten Verontreinigd (NV)-gebied of tegen een N2000 gebied aan? Overal zijn andere normen, maar allemaal lager dan voorgaande jaren.

De grote vraag is dan ook: waar ga ik de lagere gift uitvoeren en wanneer ga ik minder mest uitrijden?
Hierop voor alle bedrijven een antwoord geven is onmogelijk. Bedrijven met veel weidegang zullen op de te beweiden percelen vooral in het voorjaar mest brengen, terwijl bedrijven met een maairegime de mest meer zullen verdelen (is ook landbouwkundig gewenst). Bedrijven op de drogere gronden zullen in de zomer minder inplannen dan bedrijven waar de grond altijd vochthoudend is.
Wat exact het beste scenario is, weten we pas achteraf wanneer ook de exacte weersomstandigheden bekend zijn. Maar dat is achteraf en achteraf ga je dan onbedoeld met een te volle put de winter in.

Kern van het bovenstaande is dus het maken van een plan; wat wil ik wanneer doen. Critici zullen zeggen “dat komt toch niet uit” en waarschijnlijk hebben ze gelijk.  Maar heb je een plan, dan kun je ook een alternatief bedenken en uitvoeren. Heb je geen plan, dan moet je het nemen zoals het komt. De grote vraag is dus: waar voel je je lekker bij en waar kom je het verste mee?

Naast de verandering in N uit dierlijke mest, is er ook een verandering in de toe te passen hoeveelheid kunstmest N. In principe mag er meer kunstmest gestrooid worden, maar ook hierop komen steeds meer uitzonderingen, zeker in de NV-gebieden.
Op de website van de RVO is hier veel informatie over te vinden: www.rvo.nl/onderwerpen/mest/tabellen

Bron: PPP-Agro Advies

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting