Deel

Bemesting

Doe grondonderzoek graanstoppel vóór uitrijden mest

Hoewel de eerste wintergerst al is gedorsen, is op de meeste bedrijven de graanoogst nog aanstaande. Het is misschien een open deur, maar moet het perceel voor komend jaar onderzocht worden op pH, nutriënten, organischstofgehalte, etc., laat het onderzoek dan uitvoeren vóórdat er mest op het perceel wordt uitgereden.

Niet altijd is er nog ruimte voor dierlijke mest, maar is dit wel het geval houd dan rekening met het monstertijdstip en het nemen van het grondmonster. Een grondmonster nemen ná het uitrijden van dierlijke mest geeft mogelijk verkeerde conclusies van de bodemtoestand. 

​Wanneer er binnen een perceel ook nog eens sprake is van een verschillende voorgeschiedenis qua grondgebruik of eigenaar, dan loont het vaak de moeite om de afzonderlijke delen apart te bemonsteren. Eventuele verschillen zijn dan op te sporen en is er op korte of langere termijn in de bemesting rekening mee te houden. Na verloop van tijd zijn op het hele perceel de bemonsterde waarden dan goed gelijk te trekken en hoeven de afzonderlijke delen niet meer apart bemonsterd te worden.

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting