Deel

Bemesting

Plan tijdig nieuw grondonderzoek in!

De laatste weken van het jaar staan, met alle feestdagen voor de deur, bij velen van ons in het teken van het op gezette tijden verkrijgen van de juiste ‘ingrediënten’. Deze moeten worden gemeten, afgewogen, gecombineerd en bewerkt tot prima voedzame producten. Een parallel is te trekken met uw bouwplan van volgend jaar. Voor de teelt van prima gewassen zijn ingrediënten nodig in de vorm van voedingstoffen/mineralen. Liefst op basis van een (verplicht) bemestingsplan waaruit blijkt wat al beschikbaar is en wat er nog aangevuld moet worden.

Voor een dergelijk ‘bemestingsrecept’ is informatie nodig vanuit grondmonsters. Neem deze op tijd zodat de analyses en het bemestingsplan bekend zijn op het moment dat er (kunst)mest kan en mag worden uitgereden. Naast tijdigheid is ook regelmaat van belang. Te vaak gebeurt het nog dat er over een vorst kali of eventueel (vaste) mest of compost is gestrooid en dat men er later achter komt dat de huidige analyse bijvoorbeeld niet meer voor de berekening van de fosfaatruimte mag worden gebruikt. Minimaal één keer per 4 jaar een perceel laten bemonsteren is de ondergrens.

Welke ‘ingrediënten’ zijn er zoal te halen uit een grondmonster

  • Het geeft voor de hoofdelementen stikstof, kali, fosfaat, zwavel, magnesium, calcium, natrium en voor de sporenelementen zink, mangaan, borium, koper, kobalt, seleen, silicium, ijzer, molybdeen aan hoeveel er direct voor de plant beschikbaar is en hoeveel er door de plant direct kan worden opgenomen.
  • Het geeft voor stikstof, fosfaat, kali, zwavel en calcium weer hoog de bodemvoorraad is van deze elementen. Hoeveel kan er op langere termijn beschikbaar komen.
  • Voor stikstof en zwavel wordt het leverend vermogen weergegeven. Hoeveel wordt er in het komend jaar vanuit de bodemvoorraad door het bodemleven voor de plant beschikbaar gemaakt.
  • Ook wordt voor stikstof en zwavel hun verhouding tot koolstof, de zogeheten ratio, weergegeven. De verhouding tussen koolstof (C) en stikstof (N) in organische stof geeft aan wat de stikstofrijkdom is van organische stof. Dit is een indicatie voor de hoeveelheid stikstof die vrij kan komen bij de afbraak van organisch materiaal in de bodem. De verhouding tussen koolstof (C) en Stikstof (N)/Zwavel (S) geeft weer hoe veel bouwstoffen zoals stikstof en zwavel beschikbaar komen. Energie wordt uit organische stof gehaald, waarbij C-organisch wordt omgezet in kooldioxide (CO2).

Voor meer informatie over welke data er allemaal na het analyseren van een grondmonster beschikbaar komt, zie NutriNorm.nl.

Bron: OCI Agro

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting