Deel

Maïs

Vanggewas zo snel mogelijk vernietigen, uiteraard alleen als de omstandigheden het toelaten

Het verplichte vanggewas in de maisstoppel op zand- en lössgrond heeft als het goed is de afgelopen maanden z’n werk, het vastleggen van stikstof, gedaan. Om van de vastgelegde stikstof komend teeltseizoen te kunnen profiteren, moet het vanggewas zo snel mogelijk worden vernietigd. Zodra dit is gebeurd start de vertering van de boven- en ondergrondse plantendelen en kan de stikstof uiteindelijk geleidelijk vrijkomen. Vanwege de nattigheid is het echter op veel plaatsen nog steeds een probleem een perceel te betreden. Gezien de benodigde doorlooptijd voor vertering en het feit dat het al bijna mei is, is het goed nog eens kritisch te kijken naar het bemestingsplan. Moet de stikstof uit het vanggewas beschikbaar komen aan een maisteelt, dan is de kans groot dat deze voor een groot deel niet tijdig beschikbaar is. Creëer daarom tijd en ruimte in bemestingsplan om dit op te kunnen vangen zodat de maïsgroei er uiteindelijk niet onder lijdt.

Vanggewas heeft ruwweg 3 maanden nodig om te verteren

 

Ondanks dat het verplicht is, heeft het telen van een vanggewas vanuit landbouwkundig oogpunt zeker een meerwaarde. Het is goed voor de bodemvruchtbaarheid (organische stof) en het geeft ook echt extra N in de bouwvoor van het nieuwe teeltjaar. De kunst is om alle in het vanggewas opgeslagen stikstof ook daadwerkelijk te benutten. Op die manier is er wat meer ruimte voor N uit dierlijke mest en kunstmest voor andere gewassen. Een vanggewas kan zo’n 25-50 kg N uit kunst- en/of drijfmest te besparen. ​

 

 

 

Stikstof uit het vanggewas komt echter pas vrij als het vanggewas daadwerkelijk verteert. Dit duurt enkele maanden. Aangezien snijmaïs maar vanaf kiemen tot de tweede helft van juli stikstof opneemt, moet het vanggewas tijdig volledig verteerd zijn om alle stikstof beschikbaar te kunnen stellen. Elke week extra nu dat het vanggewas kan verteren is er één. Vernietig het zo snel mogelijk, het liefst mechanisch en als dit niet kan (te nat, zwaardere gronden), dan chemisch.

Let er bij mechanisch op dat het gewas goed verkleind en gemengd wordt door de bovenste bodemlaag, zodat de mineralisatie goed op gang kan komen. Belangrijk is daarbij dat het gewas over de volledige oppervlakte wordt losgesneden om hergroei zoveel mogelijk te voorkomen. Als het gewas wordt doodgespoten dat is het bij de nawerking van belang dat het gewas niet in banen in de bouwvoor terecht komt, dus ook hier voor een bewerking kiezen die het vanggewas goed verdeelt. ​

Bron: OCI

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting