Deel

Bemesting

Vanggewas of winterteelt op zand- en lössgronden

Wanneer op bouwland met zand- of lössgrond gewassen worden geteeld, moet er aansluitend gedurende de winter een vanggewas worden geteeld.. Het vanggewas neemt de stikstof op die na de oogst in de bodem is achtergebleven.

Voor bouwland op zand- en lössgrond kan er worden gekozen uit 3 opties:

  • U zaait een vanggewas in op zijn laatst op 1 oktober. Dit doet u na de oogst of als onderzaai.
  • U kiest voor een gewas op de lijst met winterteelten voor zand- en lössgrond.
  • U kiest voor een korting op uw stikstofgebruiksnorm voor het volgende jaar. Deze krijgt u wanneer u na 1 oktober een vanggewas inzaait. Of helemaal geen vanggewas inzaait.

Het te zaaien vanggewas hoeft niet persé één gewas zijn, maar mag ook een mengsel zijn. Dit mengsel moet dan wel voor minimaal tweederde uit gewassen bestaan zoals vermeld op de t met vanggewassen. De lijsten van vanggewassen en winterteeltgewassen zijn te vinden op de site van RVO.

Het advies is om uiterlijk 1 oktober het vanggewas te zaaien. Wordt het vanggewas later gezaaid, dan mag volgend jaar minder stikstof worden gebruikt. De opgevangen stikstof komt weer ten goede voor de teelt van het jaar erop. De korting geldt voor het aantal hectares waarop u het vanggewas niet tijdig gezaaid heeft. Het gaat hierbij om de totale stikstofgebruiksnorm. Hieronder is te zien welke kortingen gehanteerd worden:

Inzaaidatum                            Korting op stikstofgebruiksnorm
2 t/m 14 oktober                      5 kg N/ha
15 t/m 31 oktober                    10 kg N/ha
Vanaf 1 november                   20 kg N/ha

Het vanggewas mag pas vernietigd worden ná 1 februari. Het maakt daarbij niet uit of het vanggewas als onderzaai of als zaai direct na de oogst is gezaaid. Wordt het eerder vernietigd, dan wordt er ook gekort op de stikstofgebruiksnorm. Deze korting is 20 kg N/ha.

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting