Deel

Maïs

Vanggewas liefst deze maand (maart) nog vernietigen

​​Het verplichte vanggewas in de maisstoppel op zand- en lössgrond heeft als het goed is de afgelopen maanden z’n werk, vastleggen van stikstof, gedaan. Om komend seizoen maximaal van de vastgelegde stikstof te profiteren, moet deze zo snel mogelijk worden vernietigd, liefst deze maand nog. Zodra het vanggewas is vernietigd start de vertering van de boven- en ondergrondse plantendelen en kan de stikstof uiteindelijk geleidelijk vrij kan komen.

Vanggewas heeft ruwweg 3 maanden nodig om te verteren
Ondanks het verplichtende karakter, heeft het telen van een vanggewas vanuit landbouwkundig oogpunt zeker een meerwaarde. Het is goed voor de bodemvruchtbaarheid (organische stof) en het geeft ook echt extra N in de bouwvoor van het nieuwe teeltjaar. De kunst is om alle in het vanggewas opgeslagen stikstof ook daadwerkelijk te benutten. Op die manier creëert u wat meer ruimte voor N uit dierlijke mest en kunstmest voor andere gewassen. Zoals op basis van nevenstaande grafiek blijkt, is er zo’n 25-50 kg N uit kunst- en/of drijfmest te besparen. Dit vertegenwoordigt toch een waarde van € 25 – 50 per ha.​

Stikstof uit het vanggewas komt pas vrij als het vanggewas daadwerkelijk verteerd. Dit duurt enkele maanden. Aangezien snijmaïs maar vanaf kiemen tot de tweede helft van juli stikstof opneemt, moet het vanggewas tijdig volledig verteerd zijn om alle stikstof beschikbaar te kunnen stellen. Elke week extra nu is er één. Vernietig daarom het vanggewas zo snel mogelijk, liefst mechanisch en als dit niet kan (te nat, zwaardere gronden), dan chemisch.

Let er bij mechanisch op dat het gewas goed verkleind en gemengd wordt door de bovenste bodemlaag, zodat de mineralisatie goed op gang kan komen. Belangrijk is daarbij dat het gewas over de volledige oppervlakte wordt losgesneden om hergroei zoveel mogelijk te voorkomen. Als het gewas wordt doodgespoten dat is het bij de nawerking van belang dat het gewas niet in banen in de bouwvoor terecht komt, dus ook hier voor een bewerking kiezen die het vanggewas goed verdeelt. ​

​​​Bron: PPP-Agro en OCI-Agro​​

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting