Deel

Gras

Landbouwuitdagingen na regen: advies en mogelijkheden

Na een mooie periode om gras en mais te oogsten is het weer nat geworden, op veel plaatsen zelfs heel nat. Op sommige dagen leek het wel of we met een moesson te maken hadden zoals we die vanuit de tropen kennen.

Vanwege het risico op een blauwtongbesmetting is er al veel vee op stal gezet. Ook het risico op het kapot lopen van de zode is een reden voor het opstallen. Toch staat er op veel percelen nog best mooi gras. Als je naar de echte opbrengst kijkt, dan valt dit natuurlijk tegen. De vraag is echter of je er nog iets mee kunt?

Op dit moment eigenlijk niets; het is gewoon te nat. Van het land afblijven is de enige juiste optie. Er komt nog wel een droge periode en dan misschien nog oogsten of afgrazen door schapen? In het laatste geval is het goed te weten dat een blauwtongbesmetting niet van dier naar dier gaat en dat mogelijk door de koudere omstandigheden ook de knutten weg zijn.

De snijmais zit ook grotendeels in de kuil; de eerste analyses laten al mooie cijfers zien. Ook hier geldt, blijf van deze percelen weg tot het droger is. Een vanggewas was al eerder gezaaid of is direct na de oogst gezaaid. Er hoeft dus ook niets meer te gebeuren, of toch wel? Denk bijvoorbeeld aan bekalken. Dit geldt voor zowel gras- als bouwland. Pak er de grondanalyses nog eens bij en kijk wat er nodig is. Komt er een droge periode, gebruik die dan om een onderhouds- of reparatiebekalking uit te voeren. De kalk heeft namelijk tijd nodig om in de grond te trekken. Lukt het nu, dan hebt u er volgend groeiseizoen direct profijt van.

Loop ook alle greppels en sloten nog eens na. De boodschap dat we water vast moeten houden is bij iedereen wel binnengekomen, maar dit kan niet ten koste van alles. Gras kan in deze tijd van het jaar wel even onder water staan, maar zeker niet de hele winter. Zorg daarom dat sloten, greppels en zeker duikers goed open zijn, maar creëer ook mogelijkheden om het water vast te houden en de bodem in kan trekken.

Als de omstandigheden het toelaten zijn er dus toch nog wel wat klusjes op het land!

Bron: PPP-Agro Advies

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting