Deel

Bemesting

Bemestingsstrategieën voor Natte Seizoenen: Optimaliseer Tijd tussen Bemesten en Oogsten

Nat! Het is nat en voor het gevoel blijft het nat. Toch lijkt het langzaamaan iets beter te worden. De natuur (bomen, struiken, gras) reageert steeds meer op de langere dagen en de hogere temperaturen. Ook de gewasverdamping is heel geleidelijk aan het stijgen. Geleidelijk aan wordt het dus droger, maar geduld is nog steeds een bittere noodzaak!

Een activiteit die nu kan/moet is het nogmaals controleren van duikers. Zijn deze wel echt open? Zeker de openbare duikers zijn de laatste jaren verwaarloosd en moeten weer eens goed worden opengemaakt. Wat er verder nog ‘moet’ is het bekijken/beoordelen van het grasland. De verschillen (vocht, voedingstoestand, grassenbestand, etc.) tussen percelen zijn groot.

Aanpassing werkvolgorde

De ‘normale’ volgorde van werken (1-organische mest, 2-kunstmest, 3-oogsten) kan op dit moment op veel plaatsen niet. Dit is extra zuur voor de bedrijven waar de noodzaak er wel is met overvolle opslagen. Maar hoe en wat dan wel?

Belangrijk om rekening mee te houden, is de tijd tussen bemesten en oogsten. Hier moet minimaal 3 – 4 weken tussen zitten. Deze tijd is nodig om het gras de tijd te geven opgenomen stikstof om te zetten in werkelijk ruw eiwit. Is de tijd te kort, dan is dat terug te zien in onder andere het nitraatgehalte en de hogere NH3-fractie in de kuil. Bij weidegang zal het ureumgetal in de melk veel hoger zijn dan verwacht.

Samengevat geeft een te korte tijd tussen bemesten en oogsten een slechte benutting van de gegeven N en heeft het een nadelige invloed op diergezondheid.

Perceel gerichte strategie

Om straks voldoende kwalitatief goed gras te oogsten, is het advies een perceelgerichte aanpak te volgen op basis van de huidige bemestingssituatie.

  • Is het een perceel dat tot nu toe alleen drijfmest heeft gehad? Als het kan kunstmest bijgeven (maar zeker niet in het water gooien). Uiterlijk 3 weken voor de verwachte oogstdatum strooien, eventueel een beperkte gift.
  • Is het een perceel dat alleen kunstmest heeft gehad? Waarschijnlijk staat op dit perceel nu ook al langer gras op (> 15 cm). Geef op dit perceel geen drijfmest meer, maar doe dit pas ná de oogst van de eerste snede.
  • Is het een perceel dat nog niets aan organische mest of kunstmest heeft gehad? Waarschijnlijk is dit een van nature later perceel waar nu ook nog weinig tot geen gras staat. Als het gaat drogen kan die situatie snel veranderen. Op dat moment bemesten en daarna‘normaal’ verder gaan.

Staat er op een perceel op dit moment toch al veel gras? Dan is het advies dit zo snel als reëel mogelijk is te oogsten (dus een lichte snede). Dit gras zal heel veel suiker en weinig eiwit bevatten, heel smakelijk om gericht in te zetten. Hierna meteen gaan bemesten zoals jij dat wilt en al voor ogen had. Deze bemesting is dan wel veel later, maar uiteindelijk komt alles toch goed.

Bron: PPP-Agro Advies

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting