Deel

Tarwe

Laatste N-gift als vlagblad volledig zichtbaar is

De fase dat op veel percelen wintertarwe het vlagblad volledig zichtbaar is, komt steeds dichterbij. Deze fase is ook het moment om het gewas nog een laatste N-gift te geven.

Zolang het vlagblad nog niet volledig is uitgevouwen draagt stikstof bij aan de opbrengst. Komt de aar er al uit, dan verhoogt stikstof alleen nog het eiwitpercentage. Als alle aren er op dat moment al staan, is er dus geen opbrengstverhogend effect meer. De laatste gift kan uitgevoerd worden met 100-150 kg KAS (o.a. OCI-Nutramon) of via speciaal geformuleerde vloeibare bladmeststoffen. Deze laatste categorie is prima te combineren met een bespuiting tegen afrijpingsziekten. Pas geen vloeibare meststoffen zoals NTS en Urean toe vanwege het risico op bladverbranding; laat geen productievermogen hierdoor verloren gaan. Bovendien kost bladverbranding mogelijk extra inzet van fungiciden om aangetast blad toch nog zo lang mogelijk groen te houden.

Wat er nog toegediend kan worden, hangt uiteraard af van wat er al is gegeven en nog mag worden gegeven. Tarwe heeft voor zijn opbrengst circa 25 kg N nodig per ton opbrengst. Een deel komt, zeker in groeizame jaren vanuit mineralisatie (van mest en organische stof) uit de grond. Wanneer in eerdere instantie organische mest is toegediend, dan is de uiteindelijke aanvulling mede hiervan afhankelijk. Houd in je calculaties rekening met een werkingspercentage van maximaal 60% van de met mest gebrachte stikstof.

Op een laat, droogtegevoelig perceel waar de opbrengstverwachting lager is, is het verstandig circa 25-35 kg N/ha in reserve te houden. Maak hierbij een afweging op de stikstof nog omgezet kan worden in opbrengst afhankelijk van het ontwikkelingsstadium van het vlagblad.

Bron: Delphy, OCI

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting