Deel

Meststoffen

Laatste N-gift bij volledige zichtbaarheid vlagblad

De fase dat op veel percelen wintertarwe het vlagblad volledig zichtbaar is nadert met rasse schreden of is inmiddels al daar. Deze fase is ook het moment om het gewas nog een laatste N-gift te geven.

Zolang het vlagblad nog niet volledig is uitgevouwen draagt stikstof bij aan de opbrengst. Komt de aar er al uit, dan verhoogt stikstof alleen nog het eiwitpercentage. Als alle aren er op dit moment al staan, is er dus geen opbrengstverhogend effect meer. De laatste gift kan uitgevoerd worden met 100-150 kg KAS (o.a. OCI-Nutramon) of via speciaal geformuleerde vloeibare bladmeststoffen. Deze laatste categorie is prima te combineren met een bespuiting tegen afrijpingsziekten. Pas geen vloeibare meststoffen zoals NTS en Urean toe vanwege het risico op bladverbranding.
Wat er nog toegediend kan worden, hangt uiteraard af van wat er al is gegeven. Tarwe heeft voor zijn opbrengst circa 25 kg N nodig per ton opbrengst. Een deel komt, zeker in groeizame jaren vanuit mineralisatie (van mest en organische stof) uit de grond. Wanneer in eerdere instantie organische mest is toegediend, dan is de uiteindelijke aanvulling mede hiervan afhankelijk. Houd verder rekening met een werkingspercentage van maximaal 60% van de met mest gebrachte stikstof.

Op een laat, droogtegevoelig perceel waar de opbrengstverwachting lager is, is het verstandig circa 25-35 kg N/ha in reserve te houden. Maak hierbij een afweging op de stikstof nog omgezet kan worden in opbrengst afhankelijk van het ontwikkelingsstadium van het vlagblad.

​​​Bron: Delphy, OCI

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting