Deel

Tarwe

Laatste stikstofgift wintertarwe bij ontvouwen vlagblad

De laatste stikstofgift in wintertarwe levert het meest op als deze tijdig wordt verstrekt. Een KAS-meststof van goede kwaliteit heeft de voorkeur, omdat u daarmee een goede verdeling en benutting van de stikstof realiseert.

Als het vlagblad zich begint te ontvouwen, is het voor de opbrengst de hoogste tijd om de laatste N te geven. Als de aren uitkomen, is de bijdrage van de stikstof aan de opbrengst niet zo groot meer. Wel neemt het eiwitpercentage nog toe. Als het eiwitpercentage belangrijk is voor uw afzet, dan is een N-gift ook in dit late stadium nog zinvol.

Zwavel
Een kwaliteits-KAS, zoals Nutramon, heeft de voorkeur. Speciale meststoffen die naast stikstof ook zwavel bevatten, hebben voor de laatste N-gift weinig tot geen toegevoegde waarde. De mineralisatie komt in de loop van het groeiseizoen normaal gesproken goed op gang en levert voldoende ‘aanvullende voeding’ vanuit de bodem.

Verbranding blad voorkomen
In de praktijk worden hier en daar bladmeststoffen, al dan niet aangevuld met sporenelementen, als laatste gift ingezet. Als u ervoor kiest om een bladmeststof te gebruiken, pas dan op voor verbranding van de bovenste bladeren. De laatste jaren is het regelmatig voorgekomen dat de bovenste bladetage behoorlijk verbrand was. Door de inzet van fungiciden probeert de praktijk dit blad zolang mogelijk groen te houden. Het is jammer als het productievermogen alsnog verloren gaat als gevolg van bladverbranding door vloeibare bladmeststoffen.

Bron: Delphy, OCI Agro​

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting