Deel

Kalkmeststoffen

Het beste tijdstip voor bekalken

Kalk heeft tijd nodig om volledig tot werking te komen. Daarom is in veel gevallen het najaar de beste tijd om kalk te strooien. Bij graslandvernieuwing kunt u de kalk beter in het voorjaar uitrijden. Ook op maïspercelen op lichtere grond is een voorjaarsbekalking goed uitvoerbaar.

Het voordeel van bekalken in het najaar is de veel lagere kans op ammoniakvervluchtiging. Dit gebeurt als kalk in aanraking komt met ammoniumstikstof uit meststoffen.
Ook op bestaand grasland kunt u in het najaar kalk strooien. Als u dit moment gemist heeft, kunt ook in het voorjaar nog bekalken zolang het gras kort is. Ook het strooien van korrelkalk is dan een mogelijkheid.

Bekalking van graspercelen
Een te lage pH heeft een slechte zode tot gevolg. Als u een bekalking met graslandvernieuwing of -verbetering combineert, is het aan te raden de kalk uit te rijden na het ploegen of voor het frezen. Daarmee mengt u de kalk goed met de toplaag.

Bekalking van maïspercelen
Bekalk op basis van een grondonderzoek. Uitrijden dient te geschieden zo’n twee weken na het ploegen. Grote giften kunt u het best opsplitsen in een voorjaars- en een najaarsgift.

Kalk en mestbeleid
Kalkmeststoffen als Dolokal en Emkal tellen niet mee voor invulling van de plaatsingsruimte. Stikstof in schuimaarde (Betacal) telt voor 50% mee en de fosfaat voor 100%.​

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting