Deel

Kalkmeststoffen

Jaarlijkse pH-daling compenseren

De bodem verzuurt jaarlijks door onder andere gewasonttrekking, uitspoeling en eventueel de verzurende werking van sommige minerale meststoffen en organische mest. Het laatste kwartaal van het jaar is een mooi moment om te meten hoe het met de verzuring staat en of deze geen kritische grens heeft bereikt. Dit doe je door een bodemanalyse uit te laten zodat de pH-waarde bekend wordt. Op basis hiervan kan de beslissing genomen worden voor een bekalking om daarmee de grond minder zuur te maken.

Voor een goede gewasgroei is het essentieel de pH op een optimaal niveau te houden, op de meeste gronden tussen de 6 en 7. Voor grasland wordt een pH tussen 4,8 en 5,5 als goed beoordeeld, maar voor een gras-klavermengsel is het advies een iets hogere pH na te streven (tussen 5,2 en 5,5) om de klaver goed te laten presteren. Voor mais geldt een minimale pH van 5,5. Op zandgronden worden pH-waarden tussen 5 en 6 aangehouden. Op de zuurdere gronden zoals veen wordt een pH van 4,8 geadviseerd.

Bekalking liefst in het najaar
De pH daalt, afhankelijk van het organischestofgehalte, ongeveer 0,05 tot 0,1 punt per jaar. Bij een relatief laag organische-stofgehalte fluctueert de pH sneller. Kalk heeft tijd nodig om volledig tot werking te komen. Daarom is in veel gevallen het najaar ook het beste tijdstip om kalk te strooien. Daarnaast is het voordeel van bekalken in het najaar de veel lagere kans op ammoniakvervluchtiging. Dit krijg je namelijk als kalk in aanraking komt met ammoniumstikstof uit meststoffen. Ook op bestaand grasland kan in het najaar prima kalk worden gestrooid. Lukt dit om wat voor reden dan ook niet, bijvoorbeeld door aanhoudende slechte weersomstandigheden, dan is een bekalking in het komend voorjaar ook nog mogelijk zolang het gras nog kort is.

Wordt een bekalking met graslandvernieuwing of -verbetering gecombineerd, dan is het advies de kalk uit te rijden na het ploegen of voor het frezen. Daarmee wordt de kalk goed door de toplaag gemengd. Voor maïspercelen is het advies de kalk uit te rijden zo’n twee weken na het ploegen. Is de pH dermate laag dat er een grote kalkgift moet worden gegeven, splits deze dan sowieso op in een najaars- en voorjaarsgift. Daarmee verbeter je uiteindelijk de effectiviteit.

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting