Deel

Meststoffen

Benut een eventuele vorstperiode om nog gauw even te bekalken

Mest uitrijden mag nog niet, maar komt er de komende weken nog een kleine vorstperiode dan is die ideaal voor het bekalken van grasland. Zeker als een bekalking er het afgelopen najaar niet van is gekomen, dan is een dergelijke periode een mooi moment om zonder rijschade en voorafgaand aan de drijfmest de pH te verhogen. Bekalken, al dan niet met korrelkalk, kan in principe zolang het gras kort is.

De pH-streefwaarde voor grasland zonder klaver ligt grofweg tussen de 5 en 5,5. Met een pH op dit niveau is er sprake van een beter bodemleven met meer stikstofmineralisatie, een sterke wortelontwikkeling en dichtere zode, een goede beschikbaarheid van voedingsstoffen, een betere droogteresistentie en een goede botanische samenstelling. Primair is het najaar het beste tijdstip voor een bekalking. De belangrijkste reden hiervoor is dat kalk tijd nodig heeft om volledig tot werking te komen. Een bijkomend voordeel van bekalken in het najaar is de veel lagere kans op ammoniakvervluchtiging. Ammoniakvervluchtiging kan optreden als kalk in aanraking komt met ammoniumstikstof uit meststoffen. Is op één van de beoogde percelen komende periode sprake van graslandvernieuwing of -verbetering, rijd de kalk dan uit na het ploegen of voor het frezen. Daarmee wordt de kalk goed met de toplaag gemengd.

Juiste pH extra belangrijk voor stikstofbinding grasklaverpercelen
De stikstofbinding van klaver daalt bij een lage pH. Dit komt doordat er niet alleen minder rhizobiumbacteriën zijn, maar ook doordat de efficiëntie van de aanwezige rhizobiumbacteriën lager is. Het verhogen van de pH met een bekalking is niet alleen belangrijk voor een goede N-binding, maar ook voor de beschikbaarheid van fosfaat. Calcium uit kalkmeststoffen stimuleert bovendien de groei van klaver.

Voor een geslaagd aandeel klaver in het gras, moet op kalkrijke kleigronden voor een goede groei de pH 6 of hoger zijn. Voor zandgronden is het goed te streven naar een pH tussen de 5 en 5,5. Bovendien mogen deze gronden niet te droog zijn. Veengronden zijn gemiddeld zodanig zuur dan het niet reëel is deze te bekalken. Ook belemmert de hoge stikstofmineralisatie in veen de groei van klaver.

Bron: OCI

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting