Deel

Kunstmest

Dynamon: de ideale meststof voor een zeer breed strooibeeld

Engrais Dynamon

Dynamon is de nieuwe stikstof-zwavelmeststof van OCI, herkenbaar aan zijn gele korrels. Met 24% N en 7% S (16% SO3) heeft Dynamon een ideale N/S-verhouding.

Dit product heeft de volgende fysische eigenschappen:

Dichtheid: +/- 1.100

Gemiddelde diameter: 3,80 mm +/- 0,2

Vloeibaarheid: 4,59 kg/mn

Deeltjesgrootteverdeling: 1,58 mm

Hardheid: 7,21 daN

Hoe kan dit nieuwe product worden gestrooid?

Dit is wat we wilden meten op de INRAE Cémib testbank. Het doel is om de strooibaarheid van het product te meten. Dynamon werd vergeleken met Nutramon, het benchmark product op deze testbank.

De Cémib bank kan gebruikt worden om spreidingscurves in 3 dimensies te meten.

Het doel van het project is om de strooiprestaties van twee producten (NUTRAMON en DYNAMON) vast te stellen. De fysische eigenschappen van deze twee producten worden gemeten (laboratorium- en videokorrelmeting) en vervolgens worden strooimetingen uitgevoerd op de CEMIB-bank, met verschillende schijven van de RAUCH AXIS 50.1 strooier. Deze dienden als basis voor analyses met de gespecialiseerde software van INRAE, die prestatiegegevens gaf voor alle standaard werkbreedten in de landbouw en vervolgens voor het bepalen van de maximaal toegestane breedten (CV<10%) voor de verschillende configuraties van schijven en producten.

In het geval van het Cémib-apparaat worden hoekverdelingsmetingen uitgevoerd. Dit apparaat wordt rond de strooischijf geplaatst. Het bestaat uit 18 compartimenten die op regelmatige afstand van elkaar zijn geplaatst (om de 15°). De strooikorrels worden opgevangen over een totale hoek van 270°. De openingstijd van de stroom is zo ingesteld dat minder dan 5 kg over de hele opvangsector wordt verspreid. De strooier is ontworpen met één vast druppelpunt en is uitgerust met één schijf (radiale schoep met één lengte).

Hieronder: Ruimtelijke slick voorgesteld in 3D en met de verdeling van de twee schijven in werking (simulatie door symmetrie van de slick verkregen aan één zijde). Het is ook mogelijk om deze totale laag direct te meten door de twee schijven te voeden.

De 4 schijven S4, S6, S8 en S10 werden getest op de AXIS 50.1 van Rauch. Met deze schijven zijn werkbreedtes van 18 tot 50 m mogelijk.

Resultaten: Strooiprestaties van Dynamon

De grafiek hieronder toont het beste traject gemeten voor elke breedte tussen 1 en 60 m, met de best mogelijke instelling voor de uitwerpingsgraad (0° voor de instelling AXIS 0 en 47,5° voor de instelling AXIS 9,5). Op deze manier is het mogelijk om de maximaal toegestane breedte te winnen met een CV van minder dan 10%.

In het volgende geval, met de machine uitgerust met S 10 schijven (werkbereik opgegeven door de fabrikant als 32-48 m), geeft de curve aan dat een CV < 10% wordt aangehouden tot een werkbreedte van 52 m, maar ook een CV < 15% tot 54 m.

Bron: Dynamon Cémib resultaten nr. 18881 Schijf S10 P983 PTO 540

Dynamon vergeleken met Nutramon :

Als erkend benchmarkproduct heeft Nutramon uitstekende spreidingseigenschappen, waardoor een gelijkmatige verdeling over zeer grote oppervlakken mogelijk is.

De grafiek hieronder toont dezelfde instellingen met de 2 curven voor Dynamon en Nutramon. De blauwe en oranje curven stoppen zodra de CV-waarde de 10% overschrijdt. Er is weinig verschil tussen de 2 producten.

Ongeacht de gebruikte schijf, S4, S6, S8 of S10, laten de spreidkrommen voor de 2 producten dezelfde korreluitwerpingshoeken zien.

Conclusie

Testen op Dynamon bevestigen de uitstekende strooi-eigenschappen bij alle gemeten werkbreedtes, inclusief zeer grote werkbreedtes van meer dan 50 m. Dit is te danken aan zijn fysische eigenschappen, in het bijzonder zijn regelmatige deeltjesgrootte (gemiddelde diameter van 3,7 mm), zijn hoge dichtheid (1,07 kg/l), zijn deeltjesgrootteverdeling (1,58 mm) en tot slot zijn bijzonder hoge hardheid (meer dan 7 kg).

Metingen tonen aan dat het strooivermogen zeer vergelijkbaar is met dat van onze erkende benchmark Nutramon.

Dynamon is dus ook een benchmark in termen van strooibaarheid.

Deze resultaten worden bevestigd tijdens het strooien in het veld als de basisinstellingen van elke machine overeenkomen met de gegevens van de fabrikant en als de breedte-instelling ook is zoals aangegeven in de strooitabel. U kunt de strooitabellen voor uw Dynamon machine vinden op de websites van de fabrikanten via de volgende link:

Strooitabellen – NutriNorm

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting