Deel

Meststoffen

Waarom bemesten met zwavel?

In het verleden werd een groot deel van de zwavelbehoefte van planten verkregen door zwaveldepositie uit de lucht. Door ontzwaveling van rookgassen uit de industrie is de zwaveldepositie steeds kleiner geworden. Tegenwoordig zijn er risico’s op zwaveltekorten in gewassen. Zwavelbemesting is nodig om deze tekorten te voorkomen.  

Gewassen hebben niet allemaal dezelfde zwavelbehoefte. Kruisbloemigen, zoals kolen en koolzaad, hebben een hoge zwavelbehoefte. Ook grasland heeft veel zwavel (S) nodig. Bij de genoemde gewassen is er vaak sprake van een behoefte vroeg in het jaar en/of in een korte periode waar de zwavelbehoefte van het gewas hoog is.

De zwavelbehoefte van akkerbouw- en groentegewassen is in vier categorieën ingedeeld:

  • Zeer hoge behoefte: 50-60 kg S voor spruitkool en sluitkool;
  • Hoge behoefte: 40-50 kg S voor bloemkool, Chinese kool, knolselderij en koolzaad;
  • Matige behoefte: 20-30 kg S voor consumptie- en zetmeelaardappelen, boerenkool, broccoli, granen, graszaad, peen, erwten, stamslabonen, prei, snijmais en uien;
  • Lage behoefte: 15-20 kg S voor pootaardappel, sla, suikerbiet en vlas.

Zwavelbronnen voor de plant

Zwavelbronnen voor de plant zijn divers, waaronder S-min (bodemvoorraad minerale zwavel), depositie (zwavel vanuit neerslag), capillaire opstijging (sulfaat vanuit het grondwater), beregening (beregeningswater kan sulfaat bevatten) en het zwavelleverend vermogen van de bodem (SLV), waarbij zwavel vrijkomt uit de afbraak van organische stof.

Zwavel in de bodem

Het zwavelleverend vermogen van de bodem (SLV) heeft wat extra uitleg nodig. Zwavel komt vrij door mineralisatie van organische stof in de bodem, waarvoor bodemtemperatuur en vocht nodig zijn. De meeste mineralisatie vindt plaats in de tweede helft van het jaar als de bodem voldoende temperatuur heeft en het bodemleven actief is. Planten die vroeg in het voorjaar veel zwavel nodig hebben, zoals granen en grassen, krijgen in het voorjaar niet voldoende zwavel uit de mineralisatie en kunnen baat hebben bij zwavelbemesting.

Zwavelbemesting

Engrais Dynamon

Niet elke zwavelverbinding is door de plant opneembaar; de plant neemt zwavel (S) op in de vorm van sulfaat (SO42-). Het is belangrijk om hiermee rekening te houden bij het interpreteren van zwaveladviezen, die vaak in kilo’s zwavel (S) worden weergegeven en niet in sulfaat. Zwavel kan met kunstmest of organische mest worden toegediend, waarbij kunstmest vaak direct beschikbaar is, terwijl organische mest afhankelijk is van mineralisatie.

Synergie tussen zwavel en stikstof

De nieuwste toevoeging op gebied van stikstof-zwavel-kunstmest is Dynamon van OCI. Deze meststof heeft een ideale N/S-verhouding van 24% N en 7% S.

Uniek is de synergie tussen stikstof en zwavel. Zijn beide elementen in voldoende mate beschikbaar, dan kan een plant N en S effectief en makkelijk opnemen en benutten. Nog belangrijker: om eiwitten te maken, heeft de plant stikstof én zwavel nodig. Als een van de elementen ontbreekt, wordt de synthese aangetast met gevolgen voor opbrengst en kwaliteit.

Dynamon is toepasbaar en effectief in alle ruwvoer- en akkerbouwgewassen.

Meer weten over OCI Dynamon? Lees de informatie op www.oci-dynamon.nl.

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting