Deel

Bemesting

Wachten op het juiste moment: Cruciaal voor succesvolle oogst in het Zuidoostelijk zandgebied

Kalkammonsalpeter Düngung für Gerste | Optimal fertilisation with KASOp de mooie momenten worden in het Zuidoostelijk zandgebied volop aardappelen, bieten, zomergranen en uien gezaaid en gepoot op de beter toegankelijke percelen. Wel is inmiddels duidelijk dat de natte winter serieuze problemen heeft veroorzaakt; op veel percelen is de berijdbaarheid een uitdaging.

Wacht tot het juiste moment

Op dit moment is een duidelijk onderscheid zichtbaar tussen percelen die vorig najaar in slechte staat zijn achtergelaten en percelen waarop de oogst van bieten en aardappelen redelijk is verlopen. De percelen die afgelopen periode goed begaanbaar waren, behoren vaak tot de laatste categorie. Door deze wisselende omstandigheden ontstaat het probleem dat veel gewassen niet op de gewenste volgorde worden gezaaid. Op sommige percelen moeten nog meststoffen worden aangebracht en zomergranen worden gezaaid, terwijl op hoger gelegen percelen de aardappels al zijn gepoot. Dit leidt tot inefficiëntie doordat activiteiten door elkaar lopen en er veel tijd verloren gaat aan het wisselen van machines en materiaal.

Desondanks is het van cruciaal belang om te wachten op het juiste moment om te zaaien en te poten. Als de grond niet geschikt is, heeft dit vaak aanzienlijke negatieve gevolgen voor de opkomst, opbrengst en kwaliteit van de gewassen. Het advies, en dat is een open deur maar niet minder waar, is dan ook om te zaaien en te planten zodra de grond het toelaat en vooral niet te veel te vertrouwen op de kalender. Uit het verleden weten we dat zelfs bij late zaai- en pootdata nog steeds een volwaardige of goede opbrengst kan worden behaald als de omstandigheden gunstig zijn. Het is dus zaak om flexibel te blijven en de situatie op de percelen nauwlettend in de gaten te houden, zodat er op het juiste moment actie kan worden ondernomen om een succesvolle oogst te realiseren.

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting