Deel

Bemesting

Vervroeg grondonderzoek na relatief veel neerslag

​​​​​​​​​​​​​​Een recent grondonderzoek van uw percelen is de beste basis voor het uitvoeren van een optimale bemesting. Het advies is uw percelen eens in de vier jaar te laten analyseren. Op korte termijn bemonsteren kan bovendien gunstig uitvallen voor de fosfaatgebruiksruimte.

Is er specifiek in uw regio de afgelopen periode veel regen gevallen, dan is het te overwegen het grondondzoek naar voren te halen, ook al is het perceel er op basis van de onderzoekscyclus nog niet aan toe. Het naar voren halen van percelen geldt vooral wanneer daar komend jaar ‘duurdere’ teelten op gaan plaatsvinden, zoals aardappelen, bieten of een dubbelteelt conserven.

In geval van relatief veel neerslag is het niet te verwachten dat de fosfaatcijfers veel zijn veranderd. Wel kunnen de waarden van kali, magnesium en sporenelementen gemakkelijk meer dan normaal gedaald zijn. De komende periode (najaar) is de beste tijd voor het steken van een monster. Op basis van de analysecijfers kan dan op korte termijn nog worden bekalkt en/of is h​​et mogelijk vroegtijdig in het voorjaar (februari) extra kali aan te vullen.

Extra bemonstering op fosfaat?
1 januari a.s. gaat bovendien de nieuwe fosfaatwet in. Dit betekent dat de fosfaattoestand niet langer wordt bepaald op basis van een Pw-getal, maar op basis van een P-Al en P-CaCl2-bepaling. Mogelijk komen één of meerdere van uw percelen hierdoor in andere fosfaatklassen te vallen met een hogere danwel lagere gebruiksruimte. Voor percelen die in een klasse met een lagere gebruiksruimte komen, is het mogelijk interessant om vóór 1 januari a.s. nog een bemonstering uit te laten voeren. Met deze analyse kan dan, conform een overgangsregeling, de komende vier jaar nog gebruik worden gemaakt van de huidige fosfaatklasse op basis van de Pw en de P-Al.

​​Bron: Delphy / OCI Agro

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting